Takip edin :
Güncelleme : 29.10.2020 04:23 - Perşembe
Anayasa - Kanun - Mevzuat
Son Değişiklikleriyle Kamu İhale Kanunu ve İlgili Mevzuat
Genel Hükümler·İhaleye katılım Kuralları· İhale Süreci· İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı, İhale Dökümanının Verilmesi· Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması· Tekliflerin Değerlendirilmesi· Danışmanlık Hizmet İha
Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun Kooperatifler Kanunu Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Ticaret Sicili, Sicil Gazetesi ve Gemi Sicil Nizamnameleri. Markalar, Patent Hakl
Sigorta
Sigortalılar ve sigorta satın almayı planlayanlar için, sigorta işinin İnceliklerini İçeriden Biri Anlatıyor Hayatınızdaki risklerin farkında mısınız? Bir sigortaya ihtiyacınız olup olmadığına karar veremiyor
Mevzuatta Yapılan En Son Değişiklikler İle Ceza Muhakemesinde Uzlaşma
2005 yılında klasik ceza adaleti sistemimizde uzlaşma kurumu ve benzeri kurumlarla birlikte temel bir takım değişimler yaşanmıştır. Uzlaşma kurumu klasik cezalandırıcı adalet alışkanlıklarının değişmesini gerek
Provisional Measures of Protection in International Law: 1907- 2010
- Provisional Measures Legislation in International Law - Provisional Measures Practice in International Law - Other Miscellaneous Matters Concerning Provisional Measures in International Law - The ICJ Jurispur
İş Kanunu
Sendikalar Kanunu / Toplu İş Sözleşmesi / Grev ve Lokavt Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  Yasa Serisi 10
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması; Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 4483 Sayılı Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (Ön Kapak)
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu İlgili Mevzuat  (Yasa Serisi 12)
- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun icar ve iflas kan., tatbikatına dair nizam. - İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği - 3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüd faizene ilişkin kanun - 6183 sayılı Âmme Alacak Tah. U
Belediyelerle İlgili Mevzuat 2011  (Yasa Serisi 4)
Belediyeler Kanunu Belediye Gelirleri Kanunu Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Umumi Hıfzısısıhha Kanunu İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına Dair Kanun Toptancı Halle
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »