Takip edin :
Güncelleme : 23.10.2020 05:11 - Cuma
Hıristiyanlık
Misyoloji  Hıristiyan Misyon Bilimi
Misyoloji: Hıristiyan Misyon Bilimi, Hıristiyanlığın varlık sebebi olan misyon fenomenini, teorik ve pratik tüm yönleriyle ele alan, Hıristiyanlığı yayma işine yön veren prensip ve kuralların bilimsel olarak ar
Îsânın Gizemleri
Tartışılacak fikirlerle, bilgilerle dolu ve iyi araştırılmış bir kitâp Yılın kitâbı FIONA PITT-KETHLEY, THE DAİLY TELEGRAPH Ya eğer Hıristiyanlıktan binlerce yıl önce, Paganlar da, Tanrının bir Oğluna tapınm
Türkiyede Protestanlık ve Protestan Kiliseleri
XVI. Yüzyıl başlarında Avrupada ortaya çıkan reform hareketi kısa zamanda geniş kitlelere ulaşmış ve farklı teolojileri benimseyen Protestan topluluklar oluşturmuştu. Protestanların Türkler ile ilk tanışması is
Hz. İsa (aleyhisselam)
Günümüz itibariyle ulaşabildiğimiz tüm kaynakları bir arada değerlendirdiğimiz zaman, Hz. İsa (a.s)ın geniş halk kitleleri tarafından rağbet görmesinin esas nedenlerinin Onun olağan üstü iffeti, kelimelerle ifa
Diğer İnciller (Apokrif İnciller)  (Metinler ve Tarihi Bilgiler)
-Hz. İsa -Mesiyanizm -Şeriat Sorunu -Hz. İsanın Tebliğ Alanı -Hıristiyanlıkta İlk Ayrılıkların Ortaya Çıkışı -Kutsal Yazılar -Markos İncili -Matta İncili -Luka İncili -Yohanna İncili -Apokrif İnciller -Yahudi-
1. Korintlilerin Mesajı  Yerel Kilisede Yaşam
"Bir Korintli Gibi Yaşa" Antik Yunanistanda bu söz, derbeder bir yaşam sürenleri, ayyaşları ve cinsel sapkınlık içinde olanları hor görmek için kullanılırdı. Antik Korint şehrinin adı, içinde yaşayanların ente
İncil
Yirmi yedi kitaptan oluşan İncil (Yeni Antlaşma) Grekçe yazıldı. İlk dört kitap İsanın yaşamını, öğretilerini, ölüm ve dirilişiyle ilgili bilgileri içermektedir. İlk dört kitabı izleyen Elçilerin İşleri Kitabı,
Kutsal Kitap Yorumu Eski Antlaşma Serisi Cilt:1 Yaratılış - Eyüp
Üçcilten oluşan Kutsal Kitap Yorumu, yaşamın her kesitindeki insanlar için yazılmıştır. Günlük kullanım için yeterli derecede anlaşılabilir olduğu gibi, ileri düzeydeki öğrenciler, vaizler, öğretmenler, müjdeci
Kutsal Kitap Yorumu Yeni Antlaşma Serisi Cilt: 2
Üçcilten oluşan Kutsal Kitap Yorumu, yaşamın her kesitindeki insanlar için yazılmıştır. Günlük kullanım için yeterli derecede anlaşılabilir olduğu gibi, ileri düzeydeki öğrenciler, vaizler, öğretmenler, müjdeci
Hıristiyanlık Tarihi
Birinci yüzyılın ilk yarısında, korkudan iyice sinmiş, işkence altında inleyen bir avuç insanın öncülüğünde ortaya çıkan Hıristiyanlık, 2000 yıl sonra bugün, dünya nüfusununüçte birini oluşturuyor. Roma İmpator
Hz. İsa ve Kıyamet Belirtileri
Bir an farz-ı mahal olarak düşünelim: Eğer İkinci- sonsuz, elemsiz, kedersiz bir hayat bizi beklemiyorsa, ölümlü ıstıraplı, tehlikelerle dolu bir hayat sahnesine getirilmemiz anlamsız ve hikmetsiz kalır... <
İsanın Son Günleri
Ünlü arkeolog Shimon Gibson 70li yıllardan bu yana Kudüste kazılar yapıyor ve İsa ile 1. yüzyıla ilişkin her türlü keşifle doğrudan bir bağı var. Türünün ilk örneği olan bu çalışmasında, İsanın son günlerini ya
İnci-i Şerif Barnabas
Roma Katolik Kilisesi tarafından M.S 325 yılında yasaklanan Barnabas incili Uzman Theolog Abdullah PALAZOĞLU tarafından, 1686 yıl sonra özverili bir çalışmanın sonucunda İncil-i Şerif Barnabas ismi ile Antik
Hıristiyanlığın Öncüsü Olarak İskenderiyeli Philo
Günümüz Hıristiyanlığı bir bakıma farklı dönemlerin ve meselelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Hıristiyanlık üzerine yapılan çalışmalarda bu dinin köklerindeki farklılıklar ve anlayışlar tam olarak ortay
İsaya Göre İncil
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi José Saramago, tartışmalara yol açan romanı İsaya Göre İncilde İsanın yaşamını ve Hıristiyanlığın hikâyesini kutsal kitaplardaki kronolojiye sadık kalarak, ancak farklı bir bakış açı
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »