Takip edin :
Güncelleme : 31.10.2020 16:19 - Cumartesi
Mitolojiler
Türk Mitolojisi 1.Cilt  Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar
Efsanelerin kednilerine Mythus veya Mythe denir. Mitoloji (Mythologie) ise, bu efsaneleri inceleyen ilim koludur. Eserimizin I. Cildini Efsanelere ayırdık, çünkü efsaneler (Mythes), bir milletin mitolojisinin c
Gök-Tanrı İnancının Bilinmeyenleri
Gök-Tanrı İnancı üzerine Altayda alan araştırması yaparak yüksek lisans tezini tamamlamış ve Mevlevilikte Şamanizm İzleri adlı kitabını yayınlamış olan Günnur Yücekal Arpacı, halen bu konu üzerinde doktora yapm
Roma Mitleri
Roma mitleri tanrılar hakkındaki hikâyelerden değil ama Romalıların kendilerine ait hikâyelerden oluşmaktadır. Livy, Virgil ve Ovid gibi mitleri eski zamanlardan bize aktaran yazarlar, Romanın eski günlerine d
Filipililerin Mesajı
"Kutsal Kitap Bugün Konuşuyor adlı seri, bir Hıristiyanın daha büyük bir olgunluk arayışını tatmin etme özelliğine sahiptir, ayrıca vaiz için de akademik bir altyapı sağlar." -Philip Hacking- Bir konuşmacı ve
Kutsal Sırlar ve Şifreler
İnsanlar gecenin karanlığında göremezler. Duyabilen, hissedilebilen ya da kokusu alınabilen ama karanlıktan ötürü görülemeyen şeyler insanlar için korkutucudur. Bu durumda yapılabilecek iki şey vardır; ya gecel
Din Felsefesi  İman Üzerine Rasyonel Düşünme
Birçok felsefeciye göre, din felsefesinin özellikle analitik kanadında yirminci yüzyılın ikinci yarısında ciddi bir teistik devrim ve dönüşüm yaşanmış, bu devrim ve dönüşümün neticesinde de bir yandan din felse
Gül ve Haç Kardeşliği
Aytunç Altındal, Gül ve Haç Kardeşliğinde Avrupa Birliğinin Türkiyede hiç bilinmeyen "Gnostik-Masonik" yüzü ve özünü anlatıyor. Bugünkü Avrupa Birliğini kuran fikirlerin hangi gizli örgütlerce ne zaman ve nasıl
Aztek ve Maya Mitleri
Antik Aztek ve Maya Uygarlıklarına ait mitler, günümüzde halen Meksika ve Orta Amerikada varlığını sürdüren ortak Mezoamerikan kültürel gelenekten kaynaklanmaktadır. Mayaların varoluş ve sel ile ilgili mitleri,
Barnabas İncili
Barnabas İncili M. 325 yılına kadar Ortadoğu ve İskenderiye kiliselerinde okunuyor ve elden ele dolaşıyordu. Putperest Roma; şirki devlet eliyle kilise ve papazlara onaylattı. Tevhidi anlatan Barnabas İncili y
Gaziantep Yahudileri Jews of Gaziantep Antap
Yüzyıllar boyu Türkiyede yaşamış ve toplumla bütünleşmiş, ancak değişik nedenlerle göç ettiklerinden bu kentimizde artık mevcudu kalmamış Gaziantep Yahudilerinin gelenekleri, yaşam kültürleri...
Küçük Asya Rumları  19. Yüzyılda İnanç, Cemaat ve Etnisite
İÇERİK TANITIM "Geçen iki yüzyılın çok büyük kısmında ulusu temsilen devletin ortaya çıkışı, doğal ve kaçınılmaz bir süreç gibi algılanmıştır. Bundan dolayı, insanlık tarihi bu çerçevede şekillendirilmeye başl
Din Felsefesi Yapmak
Geçen yüzyılın ilk yarısında, analitik felsefede bilim, rasyonellik, nesnellik vb. gibi kavramlar gerçekliğin ölçütü olarak ön plana çıkarken; öznellik, otorite, irrasyonalite gibi kavramlar da dini temsil eder
Türkiye ve Ortodokslar
Aytunç Altındal, Türkiye ve Ortodosklarda Sovyetler Birliğinin çökmesinden sonra oluşturulan ve Türkiyeyi hedef alan Ortodoks İttifakını, Vatikan ile Fener Patrikhanesi arasındaki ilişkileri ve Patrikhanenin ka
Rudolf Bultmann:Mitoloji ve Hermenötik Sorunu
XIX. yüzyılın sonunda doğan, XX. yüzyılın ilk yarısında aktif düşünce hayatının önemli ürünlerini ortaya koyan, iki dünya savaşına şahitlik eden, ömrünün büyük bir kısmını Marburg gibi küçük bir şehirde geçiren
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »