Takip edin :
Güncelleme : 20.10.2020 14:12 - Salı
Yahudilik
Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat
Yahudilikte Tevrata olan bakış, tarih boyunca farklılık göstermiştir. Rabbani Yahudiliğin ve onun günümüzdeki uzantısı Ortodoksluğun temelini oluşturan Rabbani kaynaklarda, bir taraftan, Bugünkü Tevratın Musaya
Buhara Yahudileri
Buhara Yahudileri Türkistanın en eski etnik-dini guruplarından birisidir. Özellikle geçmişte Özbekistanda daha çok Semer kant, Buhara, Taşkent ve Kokandda, Tacikistanda ise Duşanbede yoğun olarak yerleşen Buhar
Yahudiliğin Büyük Sırrı  Yahudilik - Sabetaycılık - Siyonizm ve Türkiyede Yahudilik
Tarihin derinliklerinde İbranilerle bir şekilde temasa giren ve onlarla yaşıt milletler, bugün artık yaşamıyorlar. Hititler, isimlerini ve harabelerini coğrafyamızda bırakarak Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki
Yahudilikde Kadın  Epitroposluk-Kadın Dua Grupları-Evlenme
Elinizdeki kitap, Yahudilikde kadınla ilgili yaklaşımların yanlışlığını ve Yahudi din hukukçularının, Yahudi Şeriatına ters düşen görüşlerini sergileyen üç makaleden oluşmaktadır. Birinci makalede, Y
Hazar Yahudi Tarihi
Hazarlar Müslüman. Hristiyan ve Yahudidir. Aralarında putperest olanlar da vardır. Yahudiler bu gruplar içinde sayıca en az olanıdır. Halkın çoğunluğu Müslüman ve Hristiyandır. Buna rağmen melik ve mevkebi Yahu
Musa ve Yahudilik
Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Tanrın Yahve benim. Karşımda başka Tanrıların olmayacaktır. Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın suretini yapmayacaksı
Siyonizm Dosyası
"Dokunulmaz" bir meseleyi ele alıyoruz: Siyonizm ve İsrail devleti. Bugün Fransada Katolik inancı eleştirilebilir. Marksizm konuşulabilir. Allahsızlık tartışılabilir. Milliyetçilik ele alınabilir. Sovyetler Bi
İsrail Mitler ve Terör
Bu eser Fransada yasaklandı. Roger Garaudy, hiçbir yayınevi kabul etmediği için, ağır hapis ve ağır para cezasını göze alarak, eserini Samiszdat/Kendi Yayını olarak piyasaya sürdü. Bu eseri okumakta ne mahzur v
ABDde İsrail Lobisi
Kitabın yazarı Paul Findley, ABD parlamentosunda yaklaşık 20 yıl senatörlük yapmıştır. Arap-İsrail anlaşmazlığının çözümü için özel bir çaba sarfetmiş, bu amaçla İsrail işgali altındaki Lübnanda bulunan Sabra,
Yahudiliğin Kısa Tarihi
Yahudilik söz konusu olduğunda, Lavinia ve Dan-Cohn Sherbokun kitabı neredeyse klasik haline gelecek kadar Batı literatüründe önem kazanan birkaç temel eserden biridir. Kitap 13 ana bölüm halinde özellikle Yahu
İsrail´de Yahudi Fundamentalizmi
İsraildeki Yahûdî köktenciliği, dindar yerleşimcilerin faaliyetlerinde görüldüğü gibi, çok büyük bir siyasal öneme sahiptir. İsrailli yazar ve insan hakları savunucusu Israel Shahak ile Amerikalı uzman Norton M
Yahudilik Tarihi  Geçmişten Günümüze
Dünya tarihinin en çok tartışılan halklarından biri olan Yahudilerin günümüze kadarki hikayesi herkes tarafından merak edilmektedir. - Sabatay Sevi ve dönmeler kimlerdi - Yahudiler Kudüs´ten çıkıp, önce Babil
Beynelmilel Yahudi
Ford Şirketlerinin kurucusu olan, Henry Ford, Meslek hayatının zirvesinde iken, Yahudiler tarafından kendisine komplo kurulur. Bu komplolara karşı, karşı atakta bulunan Bay Ford Yahudilik ve Yahudiler hakkında
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   Sonraki sayfa »