Takip edin :
Güncelleme : 25.10.2020 01:34 - Pazar
Dil Bilim Edebiyat Çalışmaları
Acâibül - Mahlûkât - Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları II
1975 yılından itibaren çeşitli yayın kurulu üyelikleri, editörlük, komisyon üyelikleri gibi görevleri de üstlenmiş olan Prof. Dr. Günay Kut, Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü tara
İbrişimden İnce  Gaziantep Deyimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme
Deyimler, meşhur sözler, atasözleri, dualar, beddualar, tekerlemeler, bilmeceler gibi kalıplaşmış sözlerin dil değerleri arasında özel bir yeri vardır. Bu sözler, biçim yönünden yoğun olduklarından, karmaşık bi
Türkçede Fiillerden Türetilmiş İsimlerin Morfolojik ve Semantik Yönden İncelenmesi
Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmış olan Türkçe Sözlük taranarak Türkçede 2006 fiil ve bu fiillerin farklı anlamlarından türetilmiş 4808 isim tespit edilmiştir. İsimlerin morfolojik incelemelerinin ardından,
Türkçemiz ve Uydurmacılık Türkçemiz ve Uydurmacılık
Dil sevgisi vatan sevgisi, ana sevgisi gibidir; sınırsızdır, her türlü fedakarlığı gerektirecek kadar engindir. Bundan dolayıdır ki Yahya Kemal şu mısraı söylemiştir Bu dil ağzımda annemin sütüdür. Helal süt e
A Practical Course In Turkish  Yabancılara Pratik Türkçe Dersleri
Assist. Assoc. Prof. Müfit Yıldırımalp received his Masters Degree on World Languages and Methodology from Georgetown University in the USA and completed his doctorate (ph.D) at the Faculty of Political Science
Bergamalı Kadri Müyessiretl-Ulum
Türkçenin Türkçe olarak yazılmış ilk gramer kitabı olan Müyessiretül- Ulum adlı eser, daha önce Besim Atalayın yapmış olduğu çalışma da dikkate alınırsa yeni yazıya aktarılmış şekliyle ikinci kez okuyucuyla bul
Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim)
Dilbilimin günümüzde büyük bir önem kazandığı, birçok bilim dalıyla ilişkili ve iç içe bulunduğu, herkesçe biliniyor. Bu durum, yırdumuzda konuyla ilgili yayımların bundan 20-30 yıl öncesine oranla büyük ölçüde
Ayrı Düşmüş Kelimeler
Mehmet Karanın en önemli ve en orijinal eseri, Ayrı Düşmüş Kelimelerdir. Türkoloji ve dil bilimi araştırmalarına önemli katkılar sağlayan bu özgün eserde, Türkçe ve alıntı kelimelerdeki fonu-semantik başkalaşma
Şiir Çözümlemeleri  Tanzimattan Bugüne Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk şiirinin serüveni, Tanzimattan bu yana dergiler, mecmualar, temalar, idealler, gruplar, poetik duruşlar, özgün tavırlar çevresinde öbeklenmiş yüzlerce şairin kaderiyle örülmüştür. Her türlü şiir okuru
Çin Dili Ve Çince Bilgisi
Çince binlerce yıllık tarihe sahiptir ve günümüzde dünya nüfusunun dörtte biri tarafından halen kullanılmakta olan en önemli dillerden biridir. Çağdaşları olan Mısır Dili, Hititçe, Sümerce gibi diller yok olup
İnsan Dilden Yeter Dilden Biter  Atasözlerinde Dil Felsefesi
Söyleyeni ve söylenme zamanı belli olmayan uzun deneyimler sonucu ortaya çıkmış, toplumca kabul görmüş ve anonimleşmiş kısa öğütlerdir atasözleri. İleri sürülen ve savunulan düşüncenin temelini oluşturduğu için
Lamii Çelebi ve Lügat-ı Manzumu (Tuhfe-i Lamii)
Osmanlı Edebiyatında, Farsça öğretimi için hazırlanmış çok sayıda manzum Farsça-Türkçe sözlük vardır. Bunların en eskilerinden biri de Lamii Çelebinin (Ö.1532) yazdığı Tuhfe-i Lamiidir. Bu eserde 600e yakın kel
Cümle ve Metin Bilgisi
Yedi bölüm biçiminde oluşturulan bu kitapta ağırlıklı olarak metin çözümlemesine yer verildi. Metin kavramıyla ilgili genel bilgiler, yalın ve pratik bir yöntemle aktarılmaya çalışıldı. Konuyla ilgilenenlerin s
Türkçe Dilbilgisi
Türkçe Dilbilgisi bu sahada yazılmış özgün eserlerden biridir. M. Kaya Bilgegil, geniş dil, edebiyat, kültür ve sanat birikimini bu eserde bütün ayrıntılarıyla yansıtmıştır. Türkçenin genel dilbilgisi konuların
Kazak Türkçesinde Fiil İstemleri
Bu eserde hem çağdaş dilbilimin ve Türkolojinin güncel konularından biri olan fiilde istem konusu incelenmiş hem de Çağdaş Türkçesindeki fiillerin istemleri örneklerle ortaya konmuştur. Bu yönüyle eser Türkiyed
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »