Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 02:38 - Çarşamba
Halk Edebiyatı - Destan
İbrahim Edhem Destanı
İbrâhim b. Edhemin açık kerametler gösterdiğine inanılması hayatını ve şahsiyetini efsâneleştirmiş, böylece onun hayatı ve kişiliği etrafında birçok menkıbevî hikâye oluşmasına sebep olmuştur. Onun hayatı etraf
Türk Kültürlü Halklarda Aakışlar-Kargışlar
Alkış ve Kargışların içeriği toplumların millet olabilme yeteneklerini yansıtır. Ayrıca asaletlerini merhametlerini ve mertliklerini hamt duygularını ve haddini bilmelerini içerir. Alkış ve Kargışlar, bir mil
Alevi- Bektaşi Edebiyatında Ermeni Aşıkları (Aşuğlar)
İçindekiler Osmanlıda Kızılbaş-Hıristiyan İlişkileri Kızılbaş-Ermeni İlişkileri ve Kürtçe İncil Şiire Yansıyan Osmanlı-Ermeni İlişkileri Eski Anadolu Şiirinden Aşıklık Geleneğine Aşıklık Geleneği ve Ermeni Aşuğ
Dicle ve Fıratın Destanı
Ephrem-Isa Yousif, bizi Antik Mezopotamyanın ve bize paha biçilmez bir ortak mal bırakan, insanlığın kaderini değiştiren uygarlıkların keşfine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Evreni yeni bir bakış açısıyla gören
Altay Destanları 3
Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesinin ilk yayını olan "Altay Destanları I" adlı çalışmada Altay Türklerinin önemli destancılarından N.U. Ulagaşevin anlatt
Gagavuz Destanları
Hristiyan Oğuz Türkleri Gagavuzlar, başta Moldavyaya bağlı özerk bir bölge olan Gagavuz Yeri ve Ukraynanın güneyi olmak üzere kuzeydoğu Bulgaristan, Romanya, Yunanistan gibi ülkelerde yaşamaktadırlar. Sovyet dö
Hakas Destanları 1
Güney Sibirya Türk topluluklarından olan Hakasların 20. yüzyılın ortalarına kadar yaygın biçimde devam etmekte olan "haycılık" (destancılık) geleneği günümüzde kaybolmaya yüz tutmuştur. Buna karşın pek çok dest
Kırgız Destanları 6  (Manas Destanı)
Eski halklardan sayılan Kırgızların atalarından kalan edebî mirası halkın gurur kaynağı Manas Destanı, dünya medeniyetinde önemli ve değerli bir yere sahip olan büyük bir eserdir. Ünlü bilim adamları içinde Ma
Kazak Destanları 1  Köroğlunun Kazak Anlatmaları
Türkmenlerin "Köroglı" Özbeklerin "Göroğli", Kazakların "Köruğlı", Azerbaycan Türklerinin "Koroğlu" Anadolu Türklerinin ise "Köroğlu" olarak adlandırdıkları destan, uzun tarihî süreç içinde Osta Asyadan Tuna Bo
Kazak Destanları 2
Türk Dil Kurumu tarafından yürütülen Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi kapsamında hazırlanmış bir çalışmadır. Dört destan metninin (Kubıkul, Dotan Batır,
Kırgız Destanları 2
Türk Dil Kurumunca yürütülen Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi kapsamında hazırlanan bu çalışmada dört destan ve bunların Türkiye Türkçesine aktarılmış b
Kırgız Destanları 5
Kitap, Kırgız kültürünün zenginliğinin ortaya konması, ona ışık tutulması konusunda destanların büyük rol oynadığı düşüncesinden hareketle 1939da Cumagul Noruzbayev tarafından söylenip yazıya geçirilmiş olan "E
İnsanlığın Yüz Akı Osmanlı Destanı
Beylik Özgürlüktür. Saygınlıktır, hürriyettir. Beylikte insan esastır. Türk töresinde kadın da erkekte söz sahibi yani beydir. Türkün yönetim şekli ve karakteri beyliktir. Türk Milleti diğer pek çok milletle bu
Türkümn Destanı Hakanname
Türk edebiyatı tarihinde, yirminci yüzyılın başlarından itibaren Türk aydınları arasında Şehname örneğinden hareketle Türk tarihini destanlaştırma çabaları görülür. Bunlar içinde adlarını ve hatıralarını saygıy
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »