Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 17:35 - Çarşamba
Klasik Türk Edebiyatı - Divan
Pakize
Servet-i Fünûn Dönemi gazeteci-yazarlarından Süleyman Tevfik tarafından kaleme alınan Pakize, Osmanlının son dönemlerinde yaşamış bir kadının hayat mücadelesini anlatıyor. Pakize, çok iyi şartlarda yetişmiş, iy
Menakıb-ı Şeyh-i Sanan
Mesnevide ele alınan hikâyenin başkahramanı Şeyh-i Sanân lakabı ile tanınan Şeyhül-İslam unvanlı Ebubekir Abdürrezzâk es-Sanânî b. Hemmâm b. Nâfi (d. 126/743-44-ö. 211/826-27?)nin tarihi kişiliği kesin olarak b
Divanü Lugat-it-Türk  Türk Dili Divanı
Kaşgarlı Mahmudun, Divan-ü Lugat-it- Türk dev yapıtının özgün biçimi dönemin Arapça dilbilgisi kurallarına gore düzenlendiği için, uzmanlar dışında pek kimsenin yararlanamayacağı karışıklıktadır. Türkçe sözcükl
Süheyl ile Nevbahar
Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış diğer mesnevilere kıyasla dili daha sade olan Süheyl ile Nevbahar mesnevisi, Türk edebiyatında beşeri aşkı konu alan ilk mesnevi olma özelliğini taşır. Mesud bin Ahmed tarafı
Varka İle Gülşah
Özgün adı Dâstân-ı Varka ve Gülşah olan Varka ile Gülşah mesnevisi, on dördüncü yüzyıl şairlerinden olan Yusuf-i Meddahın en önemli eseridir. On dördüncü yüzyıl Türkçesi ile yazılan ve Hz. Muhammed döneminde B
Ölüler Yaşıyorlar mı?  Bütün Eserleri 19
Hüseyin Rahmi Gürpınar, çağının gündeş fikir akımlarına en açık isimlerden biriydi. Benimsesin, benimsemesin, her türlü fikrin tartışılması gerektiğini düşünerek romanlarında mümkün olduğunca tarafsız zeminler
Şekûrî Dîvânı
Şekûrî ya da gerçek adıyla Abdüş-şekûr b.Abdullah Himmet de 18. yüzyılın tekke şâirlerindendir. Hem vaiz hem şâir hem de Bayrâmî - Himmeti şeyhi olan Şekûrî, bu dönemde medrese eğitimi almış nadir şâirlerdendir
İlk Düşen Ak
Türk edebiyatında küçük hikaye türünün yerleşip yaygınlaşmasını sağlayan Ömer Seyfettin konuşma dilini yazıya geçirmeyi amaç edinen ve bunu uygulayan ilk sanatçımızdır. Süssüz, yalın, açık bir üslupla yazmış, ş
Harem
Türk edebiyatında küçük hikaye türünün yerleşip yaygınlaşmasını sağlayan Ömer Seyfettin konuşma dilini yazıya geçirmeyi amaç edinen ve bunu uygulayan ilk sanatçımızdır. Süssüz, yalın, açık bir üslupla yazmış, ş
Dede Korkut Hikayeleri (Yetişkin)
Türk yazınında anlatı geleneğinin temel yapıtlarından biri olan Dede Korkut kitabının asıl adı, Dresden kütüphânesinde bulunan yazma nüshasında Kitâb-ı Dedem Korkut alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân (Oğuzların Diliyle
Seçme Öyküler
Milli Edebiyat döneminin usta yazarı Ömer Seyfeddin, gerek tarihten ve yaşamdan, gerekse kendi anıları ve gözlemlerinden yararlanarak işlediği konularla, halk dilini temel alan öykü diliyle, öykücülüğümüzde ve
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »