Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 05:22 - Çarşamba
Mektup - Anı - Günlük - Anlatı
Denizler ve Filistin
Türkiye devrimci gençlik hareketinin, 1960ların sonlarına doğru kampuslarda başlayıp dağlara uzanan mücadele sürecinin en önemi halkalarından birisi; Türkiyeli devrimcilerin, Filistin halkının ulusal kurtuluş s
Meslek Yarası
Ben bu kitabı gazetecilik mesleğine ilişkin bilgi vermek için yazmadım. Bu mesleğin içyüzünü anlatmak, basın tarihine ışık tutmak gibi bir derdim de yok. Ben bu kitabı, hayatımın bir döneminde yaşadığım travmay
Bitpazarı
O, önce bir gazeteci... Bu kimliğini her zaman ön planda tuttuğunun yakın tanıklarından biriyim... Adana için önemli birkaç olayda bu sorumluluğun bilinciyle nasıl davrandığını gördüm; halkı aydınlatmak için pr
Attila  Hunlar ve Roma İmparatorluğunun Çöküşü
Hun hükümdarı efsanevi savaşçı Attila, akıl dışı vahşeti ifade etmek için bir özdeyiş oldu. Onun acımasız akınları, Roma İmparatorluğunu sınırları boyunca yıkıma uğratıp paramparça etti. Attilanın korku idaresi
İsviçreden Moğolistana
Yazarın, içinde bulunduğu kültürü Avrupalı ve Amerikalı dostlarıyla paylaşma çabası ve bu çaba sonucu Orta Asyaya birlikte yaptıkları yolculuklar anlatılıyor. Bu yolculuklardan sonra hem yabancı dostların hem d
Süleyman Çelebi  Emeğe Adanmış Yaşam
Süleyman Çelebi, çocuk işçilikten, DİSK Başkanlığına giden yolu başarıyla yürümüş bir işçi önderi. 1960larda işçi sınıfı hareketi yükselirken, fabrika işçisi olarak yaşama atılmış, o günlerin duyarlıklarını yür
68 Anılarım
"Bizim kuşak 601ı yaşlara tırmanmaya başladı. Şimdi her şeyi daha sakin ve daha nesnel değerlendirmek mümkün... Biz 681iler, tarihin çok özel döneminde yaşamış bir kuşağın üyeleri olarak hep özel kaldığımızı dü
Risale-i Nur Müellifi Said Nur  Hayatı-Eserleri-Mesleği
Üstadla tanışmamız kırk seneyi geçti. O zamanlar hemen her gün idarehaneye gelir; Âkifler [Mehmed Âkif], Naîmler [Babanzâde Ahmed Naîm], Feridler [Ömer Ferid Kam], İzmirlilerle [İzmirli İsmail Hakkı] birlikte s
Balkan Harbi  Hatıraları
Ömer Seyfettin Türk Edebiyatı tarihinde her şeyden önce hikâyeleriyle öne çıkmış bir kişiliktir. Bununla beraber o, hikâyelerinin yanında makale, deneme, eleştiri, fıkra, anı, tiyatro ve şiir türlerinde de eser
Bir Hikaye Anlatsana Üstat
Türk ekonomi ve finans tarihi açısından bir dönüm noktası niteliğindeki bir dönemin gölgede kalmış hikâyesi Türk ekonomisinin serbest piyasa ekonomisiyle imtihanı Özallı, Demirelli yıllarTabuların yıkılışı...
Prof. Dr. H. Nihat Bilgen Anlatıyor
Bu kitap, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüm dönemindeki akademik ve idari çalışmalarımın bir bölümünden oluşmaktadır. Kitapta yer olan düşünceler, öğrencilerim, çalışma arkadaşlarım ve üniversite çev
Kaçkarlardan Berline
Bir öğretmenin hatıralarını içeren Kaçkarlardan Berline adlı kitap, Rizenin Yolbaşı köyünde başlayıp Berline uzanan bir eğitim gönüllüsünün yaşam öyküsüdür. Bu kitapta Ali Uzun, yaşadıklarını, mücadelelerini, T
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »