Takip edin :
Güncelleme : 20.10.2020 14:49 - Salı
Eğitim Bilimi
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 2011 Yılı Aboneliği (4 Sayı) (Kurumsal)
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi yayın hayatına elinizdeki ilk sayı ile başlamıştır. Bilimsel bilginin birikimi ve paylaşımının temel araçları hakemli akademik dergilerdir. Türkiyede son on- onbeş yıl içinde eği
İlköğretimde Drama
Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS, Prof. Dr. Neriman ARAL, Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL, Prof. Dr. Fersun PAYKOÇ, Doç. Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN, Doç. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU, Yard. Doç. Dr. Şenay BULUT PEDÜK, Yard. Doç. Dr
Demokratik Eğitim  John Deweyin Eğitim Felsefesi Üzerine
John Dewey, önde gelen Amerikan filozoflarından biri, hatta bir iddiaya göre en büyüğüdür. 19. yüzyıl "Amerikan demokrasisinin filozofu" olarak da nitelendirilen Dewey, felsefi düşüncelerini öylesine başarılı b
Türkiyede Eğitimde Fırsat Eşitliği ve postmodernizm
Bu çalışmada ülkemizde eğitimde fırsat ve imkân eşitliği [eğitimde eşitlik / eşitsizlik] konusunu tartışılmaktadır. Bu bağlamda önce konu, sosyolojik ve ekonomik boyutlarıyla ele alınmış, yurt dışı ve Türkiyede
Eleştirel Düşünme Öğretimi Etkinlikleri  (Planma-Uygulama-Değerlendirme)
Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde toplumsal kalkınmanın bireysel gelişmeye bağlı olduğu açık ve net bir şekilde anlaşılmış, bu nedenle bireyin eğitimine verilen önem en üst seviyelere ulaşmıştır. Son on
Öncü Öğretmen  İdealist öğretmenin duygu dünyası
İdealist bir öğretmen, her ortamda, her şartta idealizmini korumalıdır. Önüne çıkan engeller karşısında yılmamalı, mesleğine olan sevgisini yitirmemeli ve en önemlisi de kendine güvenini zedelememelidir. O yüzd
Eğitimde Yaratıcı Drama
Daha önce yayınlanması gereken H. Ömer Adıgüzel e ait bu kitap; şüphesiz ki eğitim sistemimize yeni bir yaklaşım, içerisinde merkeziyetçiliği, yaşantılar yoluyla yeniden düzenleyerek, drama oyunları eşliğinde y
Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Türkiyede eğitim alanında yapılan reformlarla birlikte, öğrenme-öğretme faaliyetleri yeni anlamlar kazanmıştır. Eğitim faaliyetlerinde kullanılan yöntem ve teknikler değiştiği gibi faaliyetlerin yapıldığı yerle
Türkiyede Öğretmen Yetiştirme
Bu kitap Türkiyede öğretmen yetiştirme sisteminin farklı boyutlarını ele alarak tarihsel gelişim süreci içinde günümüzdeki durumunu irdelemektedir. Buna göre kitapta öğretmen yetiştirmeye yön veren yasal temell
Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programları
Sosyal bilgiler öğretimi, ülkelerin etkin vatandaş yetiştirmek amacıyla sürdürdükleri eğitim faaliyetlerinin omurgasını oluşturmaktadır. Çünkü okul programlarındaki tüm dersler vatandaş yetiştirmeye belli oranl
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
Çok sayıda akademisyenin katkısıyla hazırlanan Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları kitabı, öğrenme ve öğretme konusunda geniş bir kuram bilgisi sunmaktadır. Bu nedenle, öğretmen yetiştiren programlar için
Montessori Metodu  Özgür Çocuklar İçin Eğitim
Kendi başıma yapabilmem için bana yardım et!Ana akım eğitim öğrenme sürecinde kişiyi bağımlı kılarken, Monterossi metodu yukarıdaki fikirden yola çıkarak çocuğun bağımsızlık kazanarak özgürlüğe yol almasını sağ
Eğitimde Program Değerlendirme
Günümüzde değerlendirme yaşamın temel parçası haline gelmiştir. Belirli olgular hakkında yargılarda bulunma, verilen hizmetler hakkında hükümler verme, satın alınan ürünlerle ilgili yorumlarda bulunma, çözümlem
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »