Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 17:45 - Salı
Dünya Ekonomisi
Düzleştirici ve Özgürleştirici Bir Süreç Olarak Küreselleşme
Küreselleşme nedir? Bir özgürlük ve zenginlik rüyası mı? Yoksa bir eşitsizlik ve yoksulluk kabusu mu? Küreselleşme Amerikanın icat edip insanlığın başına musallat ettiği bir bela mıdır, yoksa her ülkenin ufak t
Tehdit ve Fırsatlarıyla Dünya Ekonomisi
Önceki yüzyıllarda ülke ve bölge ölçeğinde gerçekleştirilen siyasi, iktisadi ve askeri çatışmaların geçirdiği süreçte olduğu gibi, üretim ve tüketim kalıplarının da küresel bir boyut kazanması, sorunların ve çö
Türkiyede Japonya Çalışmaları Konferansı 1
Elinizdeki kitap, 1868den itibaren 20. yüzyıl boyunca dünya sahnesinde çok önemli bir öncü rolü olan Japon toplumunun, Türkiyede ilk defa Japoncaya hakim genç bilim insanlarının çalışmalarına dayanan kapsamlı b
Doğu Avrupada Özelleştirme
Doğu Avrupada Özelleştirme sürecinin başındaki tartışmaların ekonomik, sosyal ve hukuki yanlarını ele alan, değişik tezleri, sürecin olumluluklarını ve olumsuzluklarını dile getiren bir araştırma bu. Farklı tar
Kriz ve IMF Politikaları
Bu çalışmanın iki amacı vardır. Birinci amaç IMF-destekli programların son on yılda değişen bu yönünü tartışmaktır. Bu ikinci bölümde yapılmıştır. Çalışmanın ikinci amacı da Türkiyede 1999-2002 döneminde uygula
Dünya Ekonomisinde Bütünleşme Hareketleri ve Türkiye
Bu kitaptaki yazılarda bazı dış ticaret teorileri,günümüzdeki serbest ticaretin yarattığı sorunlara ışık tutacak biçimde yeniden yorumlanıp tartışılmış, bunun yanısıra dünya ekonomisinde giderek artan mal, hizm
Serbest Düşüş  Amerika, Serbest Piyasalar ve Dünya Ekonomisinin Çöküşü
Finans krizinin kökenlerini anlamak isteyen herkes için okunması-gerekli bir eser. Chuck Leddy, Boston Globe Stiglitz piyasa başarısızlıkları konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biridir ve bu kriz onu
Petrol  Para ve Güç Çatışmasının Epik Öyküsü
Elinizdeki kitap Petrol adını taşımasına karşın aslında yüzyılımızın tarihidir. Çünkü petrolün modern anlamdaki tarihi gelişmesi 19. yüzyılın ikinci yarısından başlamasına karşın, yüzyılımızı büyük ölçüde etkil
Ekonominin Gerçek Yüzü  Güç ve Açgözlülükten Şefkat ve Ortak Paydaya
Bu kitap bir fizikçi ile bir ekonomist arasındaki uzun süreli diyaloğun ürünüdür. Onları, 21. yüzyılın başında ekonomi düşüncesinin eleştirel bir analizini yapmaya iten şey; adil bir dünya vizyonlarıydı. Adil
Avrasya Mucizesi
Avrupanın üstünlüğü görüşü, 19. yüzyılda ortaya atılan insan ve toplum konulu birçok ilerlemeci teorinin ortak kabulüdür. Antik dönemden feodaliteye ve sonrasında kapitalizme geçiş şeklinde gerçekleşen doğal il
Sendikalar ve Küresel Kriz  İşgücü Vizyonu, Stratejiler ve Yanıtlar
Büyük Durgunlukun ardındaki dört yılda bir felaket atlatıldı fakat çok az ders çıkarıldı ve hiçbir şey düzeltilemedi. Sendikalar bugün bir yol ayrımında duruyor ve statükonun korunması artık seçeneklerden biri
Ekonomi Kitabı
Ekonomi resesyona girerse ne olur? Para nasıl işler? Neden vergi öderiz? Ekonomi nasıl çalıştığımızdan paramızı nelere harcadığımıza kadar hayatımızı her yönden etkiler. Büyük ekonomik fikirlerse dünyamızı şeki
İMF Ölüm Yardımları
Borçlandırarak ülkeleri ekonomik buhrana sürükleme ve sonun da batırma! Kalınma için gerçekten başka yollar varken neden IMF ve Dünya Bankası ülkeleri borçlandırmaya yönlendiriyor. IMFnin ölüm yardımları açık
Ülkelerin Sosyoekonomik Göstergelerle Karşılaştırılmasında Çok Değişkenli Tekniklerin Kullanımı
Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde ABnin yapısı ve üye ülkelerle uygulanan politikaları Türkiye özelinde incelenirken, ikinci bölümünde sosyoekonomik göstergeler ışığında AB ve EFTA ülkeleri ile Türki
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   Sonraki sayfa »