Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 18:34 - Salı
Ekonomi - Genel
Kalkınma Sanayi ve Ekonomisi
Kalkınma konusu ve az gelişmiş ülkelerin sorunları çağımızda büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle çağımızın ikinci yarısında sanayileşme sürecinin ayrıntılı bir biçimde incelenmesi, kalkınma konusunda ileri s
Üretim Planlama  Kontrol ve Bütünleştirme
Planlama gelecekle ilgilidir ve gelecek belirsizlikler taşır. Tüm belirsizliklerin ortadan kaldırılması ise imkânsızdır. Ancak gerçekleşmesi olası durumlar dikkate alınarak gelecekle ilgili planlar hazırlanır v
İşlemler Yönetimi
Yayınlarımız arasında yer alan Schaums serisinden İşlemler Yönetimi kitabı; güncel işlemler yönetimi dersinin içeriğinin tümünü kapsamaktadır. Çalışma; kuramsal ve uygulamaya yönelik önemli konuları kapsamaktad
Bankacılık  Teori, Uygulama ve Yöntem
Ekonominin işleyişi içerisinde önemli bir yere sahip olan bankacılık sektörü, tasarrufları mevduat olarak toplayıp bunları müşterilerine kredi şeklinde kullandırmak gibi iki temel fonksiyona sahiptir. Bu fonksi
Fiyatlandırma ve Gelir Optimizasyonu
Bu kitap fiyatlandırma ve gelir optimizasyonu ile ilgili uygulama, teori ve kavramlara anlaşılır bir şekilde giriş yapan ilk kaynaktır. İlk olarak ticari havayolları endüstrisinde başarılı olan "Hasılat Yönetim
Kamu Yönetimi Üzerine İncelemeler
- Küreselleşme Olgusu ve Yönetişim Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme - Kamu Yönetiminde Yaşanan Değişim ve Mülki İdare Sisteminin Geleceği - Kâr Amaçsız Örgütler ve Stratejik Yönetim - Türk Yönetim Geleneğin
Protokol Bilgisi
Kamusal ve kurumsal yaşamda (iş ortamında) resmî yazışma, konuşma ve görüşmeler; toplantı, tören ve törensel etkinlikler; davet, ziyaret ve ziyafetler; tüm iş ve ilişkiler biçim ve yöntem olarak protokol ve sos
Yeni Finansal Düzen Krizlerin Sonu mu?
Yeni finansal düzen krizlerin sonu mu? Yazarlar küreselleşen dünyada bu soruyu herkesin anlayacağı bir dille inceliyor Finansal krizler neden çıkıyor? Piyasalar nasıl dalgalanır? Finansal merkezlerin yükseliş
Amme Alacakları Tahsil Usul ve Esasları
Devletlerin,uluslararası arenada etkin bir rol oynaması bakımından;güçlü ve sağlam bir ekonomik yapıya sahip olması,olmazsa olmaz bir unsurdur.Bu kapsamda kamu alacaklarının tahsil edilme oranı,tahsil edilebili
Dış Kaynaklardan Yararlanma
Günümüz iş dünyası bilgi,değişim ve gelecek odaklılık temel kavramları etrafında şekillenmektir.Özellikle iş hayatının her alanında görülen değişim olgusu hızına uyum sağlayamayan işletmeleri yok etmektedir
Dış Ticarette Ulusal ve Uluslararası Vergilendirme
Dış Ticaret gerçekleştirilirken tabi olunması gereken ulusal ve uluslar arası mevzuat da önem arz etmektedir.Bu noktada ,dikkat edilmesi gereken mevzuat hükümlerinin başında vergilendirme gelmektedir.Çünkü dış
Entelektüel Sermaye
Bilgiye sahip olan ve onu etkin bir şekilde yönetenlerin kral olduğu bilgi çağında,başarılı olmanın temelinde entelektüel sermayenin olması gerçeği,işletmeleri öncelikle entelektüel sermayeyi anlamaya,sonra eld
Gayrimenkul Değerlemesi ve Hazine Taşınmazlarının Türkiye Ekonomisine Etkileri
Türkiye Cumhuriyeti Devleti,Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğunun mülkiyet rejiminden kaynaklanan nedenlerle adet ve yüzölçümü olarak önemli bir gayrimenkul portföyüne sahiptir. Devlet mallarının idaresi ,Osmanl
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »