Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 18:14 - Çarşamba
Ekonomik Araştırmalar
Genel Ekonomi
Bu kitap, ekonomi bilimine ilgi duyan ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler için hazırlanmıştır. Bir ara yılı kapsayacak ekonominin temel konuları 14 ünitede en yalın anlatımla aktarılmaya çalışılmıştır. K
Yönetim ve Organizasyon
5. baskısı yapılan kitabımız, yönetim ve organizasyon konularında çalışma yapan akademisyenlerin, öğrencilerin ve araştırmacıların yararlanacağı şekilde, ayrıntılı ve titizlikle hazırlanmıştır. Temel konulardan
Küreselleşme Ve Sonuçları  Ekonomik, Kültürel Ve Politik
Küreselleşen dünyada bir ülkenin kalkınma ve refah düzeyi, iç dinamikler kadar dış dinamiklerce de belirlenen bir olgudur. Günümüzde, Bilgi Ekonomisi ve Küreselleşme eksenlerinde şekillenen dünya ekonomisi ve k
Orta Asyadan Balkanlara KOBİ Niteliğinde Aile İşletmeleri
Orta Asyadan Balkanlara KOBİ Niteliğinde Aile İşletmeleri başlıklı bu kitap, Türkçe aile işletmeleri literatürüne önemli bir katkıdır... Bir ülkede herhangi bir alanda yapılan çalışmalar önemli olmakla beraber
Sosyal Sorumlu Yatırım
Ekonomik krizler, doğal kaynak sorunları ve muhasebe yolsuzları yatırımcılarda maddi ve manevi değerlerin korunması hususunda önemli bir duyarlılık yaratmaktadır. Tüm dünyada giderek artan sosyal sorunlar ve do
Karşılaştırmalı TMS/TFRS-Vergi Uygulamaları ve Sonuçları (Ciltli)
Kitapta işlenen konulardan bazıları: Kasadaki altının değerlemesi nasıl olacak? Alacak yapılandırması nasıl ölçülür ve muhasebeleştirilir? Kırdırılan senetler nasıl ölçülür? Peşin fiyatına 10 taksitli satışta h
Modern Dünyadaki En Büyük Ekonomik Kriz
Bu çalışmada Asya, Rusya ve Latin Amerika krizleri ile ilgili yerli ve yabancı basında yayınlanmış makale, haber ve konu ile ilgili kitaplar taranmış, bir bütün oluşturacak şekilde derlenmiştir. Asya Krizi Mod
Suyun Metalaşması  Kıtlığın nedeni kıtlığa çare olabilir mi?
Bu çalışma su kaynaklarının metalaşmasının genel olarak sermaye açısından neden, nasıl ortak ve sınıfsal bir çıkarı temsil ettiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Üretiminde su kullanan kapitalistlerin bu suyu devl
Sefaletten Zenginliğe
"Zenginlik yaratılması bütün toplumlar için geçerli çok önemli genel ilkelere dayanır. Bu ilkeler insan davranışının bir sonucu olarak ve fakat insanlar tarafından bilinçli ve amaçlı olarak tasarlanmadan varlık
Bilgi Ekonomisinde Yeni Yaklaşımlar  Bilgi Yönetişimi ve Üniversite Ekonomisi
Birinci Bölüm: Bilgi Kavramına Genel Bakış * Kamusal Mal Olarak Bilgi * Özel Mal Olarak Bilgi * Ortak Modelden Üniversite Tabanlı Modele Geçiş * Bilgi Yönetişimi Kavramı ve Üniversitelerin Bilgi Yönetişimindeki
Avrupa Birliği ve Türkiye İşgücü Piyasalarının Karşılaştırmalı Analizi
İşgücü piyasaları hem sosyal politika alanının hem de ekonomi politikalarının temelinde yer alması nedeniyle ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde farklı görüşlerin ana tartışma alanını oluşturmaktadır. Ücretli ç
Ekonomi Hukuku Sorunları ve Çözüm Önerileri
Bu kitapta, İş imkânlarındaki artışın nüfus artışının çok gerisinde olduğu, Emek gelirleri İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine uygun olarak belirlendiğinde mevcut iş imkânlarıyla 100 milyondan fazla insanın g
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »