Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 17:55 - Çarşamba
Ekonomik Doktrinler
Uluslararası Finansal Piyasalarda Portföy Yönetimi Ve Opsiyon Sözleşmeleri
TLBu kitapta, uluslararası finansal kurumlar, bölgesel ve ulusal kalkınma bankaları, küreselleşme ve uluslararası finansal gelişmeler, uluslararası finansal piyasalarda portföy yönetimi, opsiyon piyasası işleyi
Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C
Pazarlama dinamik bir süreçtir. Bu süreçte, işletmelerin sunabilecekleri ürün ve hizmetler ile dış çevreden gelen talebin örtüşmesi gerekmektedir. Bir işletmenin pazar ya da pazarlara sunabileceği ürün ve hizme
Kutsal Ekonomi  Geçiş Çağında Para, Armağan ve Toplum
Parayı nasıl bilirsiniz? Bütün kötülüklerin anası mı? Mutluluğun önşartı mı? Yaşamınızın amacı mı? En son ne zaman birisine ihtiyacı olan bir şeyi armağan ettiniz? Para olmadan yaşayabilir misiniz, ya da daha a
Kurum İmajı  Oluşumu ve Ölçümü
Hayatımızda önemli bir kavram olan "itibar", gerçekte uzun dönem içinde imajın özümsenmesi, algılanması ile oluşmakta, imaj kavramı pazarlama, halkla ilişkiler, çevre, kurumsal yönetim ve stratejik planlama gib
Ethical Economy  A New Marketing Idea
...I read your book carefully.." Nıcolas Sarkozy President of the Republic of France "...I appreciate the sentiments which prompted you to share your writings with me. I will pray for you and I invoke upon y
Marksist İktisat Teorisi
Meghnad Desainin kitabı canlı bir ihtiyaçtan doğmuştur. Gelişmiş kapitalist ülkelerin neoklasik gelenek içinde eğitim gören iktisat öğrencilerine Marxın iktisat teorisini bir bütün olarak ve bildikleri analiz a
Teknolojik Determinist Kalkınma Aracı Olarak Teknoekonomi Politikaları
Bilimsel üretimin asıl amacının insanlığın daha iyi bir geleceğe ulaşması olduğunu düşünen bir grup araştırmacı, bilim insanı, sendikacı ve emekçi tarafından kurulan Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (Tarem
Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler
Hepimiz hükümetin ekonomik politikaları ve özel sektörün iktisadi kararlarından etkilenmekteyiz. Hiç kimse iktisadi bilgisi olmadan bilgilendirilmiş seçmen veya hatta günlük gazeteleri anlayabilen bir okuyucu o
Ekonomik Doktrinler Tarihi (2 Cilt)
Batının ekonomik düşünce tarihi, eski Yunanda başlar, çünkü eski Yunan bizim uygarlığımızın beşiği olmuştur. Belki İsadan önce X. yüzyıldan itibaren, eski Yunan kentlerinin bağrında insanoğlu, madensel, bitkise
İktisat Düşünürleri
Tüm dünyada iki milyonun üzerinde satan bu çağdaş klasik, Adam Smithten Malthusa, Markstan Keynese kadar dünyada iz bırakmış bütün iktisat düşünürlerinin yaşamlarına açılan bir pencere. Sadece ortaya koydukları
F. A. Hayekte İktisadi Düşünce  Hayek ve Keynes / Keynesciler Tartışması
Karl Popper üç dünya tanımlar. Bunlardan ilki, birey olarak bizim dışımızdaki insanlardan ve fiziki dünyadan oluşur. İkinci dün ya, bizim kendi dünyamızı, yalnızca yakın dostlarımızın bildiği birey sel düşüncel
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »