Takip edin :
Güncelleme : 29.10.2020 05:50 - Perşembe
İktisat Kitapları
Mikro İktisada Giriş
KONU BAŞLIKLARI GENEL TANIMLAR KITLIK KANUNU VE FIRSAT MALİYETLERİ İKTİSADİ ANALİZ YÖNTEMLERİ VE İKTİSADİ FAALİYETLERİN AKIMI EKONOMİNİN HEDEFLERİ TALEP TALEP ESNEKLİĞİ ARZ ARZ ES
Acı Biber Stratejisi
Financial Times Almanya - Bestseller İşyerinde zor zamanlar geçiriyorum. Yerinde, dozunda ve doğru savaş kurallarını öğrenmek istiyorum. İş hayatı yarışlarla ve rakiplerle dolu. İşyerinde kurban rolünden çıkma
Chocolate Wars  From Cadbury to Kraft: 200 years of Sweet Success and Bitter Rivalry
The delicious true story of the early chocolate pioneers by the award-winning writer, and direct descendant of the famous chocolate dynasty, Deborah Cadbury In Chocolate Wars bestselling historian and award-win
16. Yüzyıl Osmanlı Ekonomisinde Piyasanın Karşıtı Pazar
...yine de, birçok tarihçinin, Osmanlı İmparatorluğunu incelmiş Batı standartlarına göre bayağı ve aykırı bulma eğilimi, kuşkusuz Osmanlı uygarlığının ince ayrımları yanında, bu uygarlıkla Avrupanın geri kalan
Makro İktisat
7. Baskısını yapan, Başarı Grubu Müfettişlik Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisinin onuncu cildi olan Makro İktisat, mesleki sınavlar açısından son derece büyük önem taşıyan kapsamlı ve ayrıntılı bir ekonomi
İktisadi Büyüme Kavram Ve Modeller
İktisadi büyüme, iktisat biliminde en ileri düzeyde teorik araştırmaların yürütüldüğü bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz dünyasında zengin ülkelerle fakir ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının gid
Hane Devlet Piyasa
Özgün kitabında toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar ile kadınların toplumdaki konumuna ne denli etkide bulunabileceğini incelemiştir. Sosyal politikaların tarihini, kuramsal öncüllerini araştırmış; Türkiyed
Bilmediğimiz Kapitalizm  Gizli Elin Kurumsallaşması YOİKK
"Türkiyede devlet / kamu, emperyalizm ve sınıflararası ve sınıfiçi ilişkilerde merkezi öneme sahip bir kurum olan YOİKK ne yazık olgusal olarak bir - iki çalışma dışında bilinmiyor. YOİKK bir kurum / olgu ola
Ulusötesi Kapitalist Sınıf Oluşumu
Son 20-25 yıllık süreçte Türkiyede hasım devlet-toplum kompleksi ulusötesi bir dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşümün iktisadi, politik, toplumsal ve kültürel / ideolojik bir çok yönü bulunmaktadır. Bu çok boyutlu
Mikro İktisat
-İktisat -Talep ve Arz -Esneklikler -Tüketici Teorisi -Üretici Teorisi -Üretim Maliyetleri -Piyasalar -Emek Piyasası -Genel Denge -Sosyal Refahın Maksimizasyonu
THEMIS Makro İktisat
Konu Para - Banka Para Teorisi ve Politikası Konu Konu Çözümlü Çalışma Soruları
Balık Üretme İşletmelerinde Maliyetlerin Hesaplanması
Tarımsal Faaliyet, Tarım İşletmeleri ve Balık Üretim Faaliyetleri Tarımsal Faaliyet Muhasebesi Balık Üretme İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu ve Maliyet Hesaplamaları Balık Üretme İşletmelerinde Ürün Maliye
Modern Public Finance
Part I: Economic Systems and Public Expenditures Chapter 1: Economic Systems and Public Economy Chapter 2: Efficiency in Ressource Allocation Chapter 3: Fairness in Income Distributon Chapter 4: Economic Stabli
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   Sonraki sayfa »