Takip edin :
Güncelleme : 20.10.2020 16:57 - Salı
Kurumlar - Örgütler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İşletmelerin toplumsal sorumlulukları Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı altında; günümüzde hem ekonominin hem de bilimsel dünyanın yoğunlukla üzerinde durduğu bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kada
Kendimizden Kaçış
Bir film seyrederken, filmde olan her türlü kötülükten ve her türlü şiddetten özgürsünüzdür. Şimdi, zihninizin çalışma şeklini aynen bir film ya da oyun seyreder gibi izleyin. Eğer izleyebilirseniz; hem kendini
İş Ahlakı
Ahlaki Değerlerin Geçerli Olduğu Bir Çalışma Ortamı Niçin Gereklidir? İnsanlar Neden Ahlaki Değerlere Aykırı Davranırlar Ahlaki Değerlere Aykırı Davranışların Bedeli Ahlaki Değerlere Uygun Bir Çalışma Ortamını
Genel ve Endüstriyel Yönetim  Planlama, Örgütleme, Kumanda, Koordinasyon, Kontrol
Fransız maden mühendisi Henri Fayol, gerek endüstriyel işletmelerde, gerekse kamu yönetiminde, belirli bir yöntem dahilinde "yönetim ilkelerini" geliştiren bir yönetim öncüsüdür. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüz
Şirket Birleşmeleri
Ülkemizde son yıllarda şirket birleşmeleri ve satın almalarında önemli bir artış gözlenmektedir. Bu artışa paralel olarak şirketlerin bugünkü değerlerinin belirlenmesi ve çıkabilecek hukuksal sorunların çözümle
Kurumsal Yönetim ve Risk
Başarılı bir işletmecilik için, Kurumsal Yönetim ve Risk, 1998 Dünya Ekonomik Bunalımını izleyen yönetim zayıflıklarını gidermek amacıyla ABD´de doğan ve dünya ülkelerinde hızla yayılan yönetim, strateji, pol
Lobicilik
Halkla ilişkiler çalışmaları içinde de önemli bir yeri olan lobi faaliyetleri hakkında hemen her gün basın ve yayın organlarında bir şeyler yazılmasına veya söylenmesine, hatta lobiciliğin günlük konuşmalarımız
Açıklamalı - İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu
Açıklamalı - İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu /3 Cilt Kitabı Hakkında Kitap, Yazarın hakimlik görevi sırasında derlediği Yargıtay içtihatları, bilgi notları ve kaynak eserlerden yapılan alıntılardan oluşmuştur.
Meslek Yüksek Okulları İçin İşletme Becerileri Grup Çalışması  MEB-YÖK Projesi ile Uyumlu
Genel Olarak İşletmecilik Yöneticik ve Verimlilik Organizasyonlarda Gruplar Etkili Grup Çalışması Yöntemlerinde Kalite Grupları İletişim Sorunları ve Çözüm Önerileri Örgütlerde Çatışma Yönetimine Genel Bir Bakı
Türk Denetim Kurumları
İÇİNDEKİLER, ÜST BAŞLIKLAR 1. KONUYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 2. YABANCI ÜLKELERDE DENETİM KURUMLARI VE SİSTEMLERİ 3. TÜRK DENETİM KURUMLARININ BAĞLI OLDUKARI KANUNLAR YÖNÜNDEN BÖLÜMLENMESİ 4. TÜRK DENE
Ekonomik ve Mali Yönleriyle Vakıflar  Süleymaniye ve Şehzade Süleyman Paşa Vakıfları
Osmanlı iktisadi ve sosyal tarih araştırmaları için bilgi zenginliğine ve çeşitliliğine sahip kaynaklardan biri de vakıflarla ilgili muhasebe bilançolarıdır. Vakıf muhasebe bilançolarının ekonomik ve sosyal tar
İşletmelerin Değişen Paradigması  Fraktal İletişim ve Holografik Örgütlenme
Hızla gelişen ekonomik davranışlar, İşletmelerde Örgütlenme ihtiyacını ortaya çıkartmış ve pek çok araştırma yapılarak günümüzde uygulanan işletme yönetim ve örgütlenme sistemleri uygulanmaya başlamıştır. Bu si
Kalkınmanın Sonu  Bir Alternatif Doğuyor
Bugün bu ülkelerin ekonomik ve teknik planda geri oldukları, bu geriliğin de sosyal ve kültürel bir geriliğe neden olduğu kabul ediliyor. Aradaki farkı kapatmak için, bugünkü sanayileşmiş ülkelerin gelişmişlik
Sosyal Sigortalar
Türkiyede sosyal güvenlik Sosyal sigortalar kurumu başkanlığı Sosyal sigorta kolları Esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar sosyal sigortalar kurumu ( Bağ-kur) Sosyal sigorta kolları Ortak hükümle
Ekonominin Minik Devi Kobiler Ve Kosgeb Teşvikleri
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler Türkiye´de KOBİ tanımı Sanayi ve ticaret bakanlığının ve KOSGEP´in KOBİ tanımı Kobilerin önemi Kobilerin avantajları dezavantajları Teşviğin tanımı Türk teşvik sisteminde u
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »