Takip edin :
Güncelleme : 31.10.2020 16:34 - Cumartesi
Pazarlama - Satış
Pazarlama Dahisi Olun
Ekonomistler, sosyologlar, pazarlama uzmanları, reklamcılar, akademisyenler, satıcılar ve hatta müşteriler... Bireylerin mal, hizmet, bilgi ya da teknoloji alışverişi yaptığı her platformda, herkes pazarlamanın
Farklılaşmanın En Etkili Yolu Deneyim İnnovasyonu
Farklılaşmanın en etkili yolu, deneyim, süreç, alt pazar ve iş modeli innovasyon süreçlerini doğru şekilde ve zamanda hayata geçirebilmektir. Asıl olan; sizin ürün veya hizmetinizle ilgili tüm tüketim aşamaları
Pazarlama İletişimi Kavramları
Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın güçleşmesi ve maliyetlerin artması ve buna karşın tüketicilerin değişen ve artan iletişim talepleri, şirketl
Uluslararsı Pazarlama
Uluslararası alanda kazanç sağlama amacı ile seçilmiş müşteri guruplarının Htiyaç ve isteklerini tatmin için firma kaynaklarının çözümlenmesi, planlanması, örgütlenmesi, kullanılması ve denetimi olarak yapılan
Etkili Pazarlama Yöntemleri
Ekonominin gelişen yüzü, şimdilerde en dikkat çekici nokta Piyasaların eskisinden daha fazla mücadele gerektirdiği ise su götürmez Bu bağlamda da pazarlamacıların daha stratejik, yaratıcı, yenilikçi ve ticari a
Pazarlama Etiği ve Örnek Olaylar
-Etik ve ilgili kavramlar -İşletme karar ve uygulamalarında etiğin rolü ve ilgili çıkar grupları -Etik teoriler -Pazarlamada etik karar alma modelleri -Pazarlama etiği kavramı ve önemi -Ürünle ilgili karar ve u
Sihirli Adımlarla Satış
"Satış konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı, rahat okunan, oldukça doyurucu ve eğitici bir eser. Ele alınan konular; eseri sadece satış değil, aynı zamanda bireysel gelişim konusunda da önemli kılıyor." -Fer
Uluslararası Perakendecilik  Teori, Uygulama ve Örnek Olay Anlatımlı
Perakendeciliğin son yıllarda ülkemizde göstermiş olduğu gelişim, iç ve dış ortaklı perakende işletme birleşmeleri ve devletin konu ile ilgili çıkardığı ve çıkarmayı planladığı yasalar perakendeciliğin önemini
Pazarlık
PAZARLIK 1890lı yıllarda Yahudiler, Rusya başta olmak üzere Romanya ve Yunanistanda uğradıkları baskılar yüzünden bu ülkeleri terk etmek zorunda kaldılar. Sığındıkları ilk ülke ise Osmanlı Devleti oldu. Dönemin
Gerçek-Zamanlı  Pazarlama ve Halkla İlişkiler
Hızla değişen dünyanın bir o kadar hızla değişen iş hayatı; şirketleri, yöneticileri ve liderleri yeni duruşlar sergilemeye, markaları için yeni kimlik arayışlarına ve müşterilerini yeniden tanımlayarak yepyeni
Mistik Pazarlama
Mistisizm, bireyler için bir tutku; bu tutku da pazarlamacılar için bir fırsatNe kadar modern ve akılcı bir hayat biçimimiz olsa da birçok duygu, düşünce ve davranışımızın arkasında gizemli nedenler yatıyor. Pe
GIS Tabanlı Karar Verme
Karar verme süreci, herhangi kuruluşun sorunlarının çözümünde seçeneklerin belirlenmesini ve bu seçenekler arasında en iyilerinin bilimsel yöntemlerle saptanmasıdır. Çağdaş işletmecilik anlayışı, kararların ver
Marka İmajı  Alışveriş Merkezlerine İlişkin Bir Araştırma
Tüketici tercihlerindeki önemli rolü nedeniyle ön plana çıkan marka imajı konusunu ele alıp, geniş bir literatür taraması ile inceleyen kitap, Türkçede bu konuda mevcut sınırlı sayıdaki yayınlara kapsamlı bir ç
İç Denetim Süreci ve Kontrol Prosedürleri
İşletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği finansal raporlama sis-teminin güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uygunluk konularında makul bir güvence sağlamak için işletmeler tarafından kurulan ve işle
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »