Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 08:03 - Çarşamba
Sayısal Yöntemler
Görselleştirme Teknikleri  Pazarlama ve Patent Analizi Örnek Uygulamaları İle
Günümüzde şirketler giderek büyüyen veri yığınlarını analiz etmek için çeşitli çok değişkenli analiz yöntemlerine artan bir şekilde başvurmaktadır. Bu veri yığınlarını iki boyutlu bir grafikte görsel bir hale g
İktisatçılar İçin Matematik
Kitap iktisadın temel konularını kavramak için gerekli olan matematiği sunma amacını taşımaktadır. Giriş bölümünün dışında yedi bölümden oluşan kitapta her bölüm için aynı şablon izlenmiştir. Bölüme ilişkin kav
Teori ve Uygulamalarıyla İstatistiksel Yöntemler  Çözümlü 407 Problem
Kitap istatistik teorisinin kavram ve yöntemleri konusunda öğrencileri ve çeşitli disiplinlerden araştırmacıları aydınlatmak amacıyla yazılmıştır. Kitabın bütününde konular olabildiğince özlü anlatılmaya ve mat
Analitik Hiyerarşi Prosesi
Bu kitapta, karmaşık ve çelişen karar unsurları bulunduran karar problemlerine çözüm getirmek isteyen kişi/yöneticilerin problem çözümlerinde kullanabileceği Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) temel özellikleri v
İstatistik Metodları ve Uygulamaları
Konu 1: Giriş Konu 2: Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi Konu 3: Odaklaşma, Eğiklik, Basıklık ve Dağılma Ölçüleri Konu 4: İndeksler Konu 5: Olasılık Konu 6: İstatistiksel Çıkarsama Konu 7: Hipotez Testleri Ko
Sosyal Bilimlerde  Nitel Araştırma Yöntemleri
Sayısal analize dayalı nicel araştırma yöntemlerine alternatif olarak son yıllarda hızla gelişen ve sosyal bilimler alanında gittikçe artan oranda kabul görmeye başlayan nitel araştırma yöntemlerinin, ülkemizde
İktisatta Matematiksel Yöntemlere Giriş
Bu kitap özellikle matematik metodlar ve bunların iktisada uygulamaları ile ilgili giriş dersi alanlara yardımcı olmak için yazılmıştır. Kitap sadece çok temel matematik bilgisine sahip olan geniş öğrenci kitle
Uygulamalı İstatistik Yöntemler
Bu ktiap Betimsel İstatistik, Temel İstatistik, İstatistiğe Giriş ya da İstatistik 1 derslerinin devamı niteliğinde olan istatistik derslerini alan öğrencilerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmış
E - Views Uygulamalı Temel Ekonometri  Makro Ekonomik Verilerle
Finansal serbestleşme ile birlikte sermaye hareketleri ivme kazanmış ve küresel piyasalar finansal krizlere ve bunların bulaşılıcılığına daha açık hale gelmiştir. Böylece küreselleşen piyasalarda sermaye kendin
Araştırma Yöntemleri
Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Kemal KURTULUŞ Bu kitap, birçok kaynaktan gelen ancak anlamlandırılması giderek zorlaşan verilerin anlamlandırılması ve karar destek için kullanılabilir hale getirme süreci olan a
İstatistik ve Ekonometri Uygulamaları ile R
R dili; gücünü S dilinden almakla kalmayan, açık kaynak kod felsefesi ile binlerce insanın kendi paketlerini internette ücretsiz bir şekilde yayınlanmasına olanak sağlayan, sürekli gelişen bir dildir. Özellikle
İktisatta Kullanılan Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Yöntemleri
İKTİSAT VE EKONOMETRİ, GELENEKSEL ANALİZLER, MARKOV REJİM DEĞİŞİM MODELLERİ, MS-VAR, EŞİK VE GEÇİŞ MODELLERİ, TAR MODELLERİ, SETAR MODELİ, STAR MODELİ, LSTAR MODELİ, ESTAR MODELİ, MRSTAR MODELİ, TVSTAR MODELİ,
Yöneylem Araştırması
İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Karar Teorisi Bölüm 2: Doğrusal Programlama Bölüm 3: Doğrusal Programlama Probleminin ..çözümünde Simpleks Yöntemi Bölüm 4: Duyarlılık Analizi Bölüm 5: Dual Problem Bölüm 6: Doğrusal Progr
Temel Matematik ve İşletme Uygulamaları
İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş 1. DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2. TEK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR 3. FİNANS MATEMATİĞİ 4. FONKSİYONLARDA LİMİT VE SÜREKLİLİK 5. TÜREV VE TÜREV UYGULAMALARI 6. İNTEGRAL Problemlerin Ya
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »