Takip edin :
Güncelleme : 20.10.2020 14:39 - Salı
Terimler - Kavramlar
Çağdaş Yönetim Kavramları ve Kalkınma
"Bir dayanağım olsun dünyayı yerinden oynatayım." -Archimedes- İnançlar, töreler, yönetim felsefeleri ve teorilerin işleyip ortaya çıkardığı bu kavramların sahibi; Mustafa Kemal Atatürk, George Washington, Nap
Ekonomi Sözlüğü
Çağımızın düşüncesi bütün bilimleri, özellikle de ekonomi bilimlerini içerir. İnsan yaşamı üretimle başlamış, toplumsal yapı üretimle belirlenmiştir. Ekonomi bir altyapı bilimidir ve felsefeyle kökten bağımlıdı
Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü
Dünya Gazetesi Yayın Kurulu ve Dökümantasyon Servisi tarafından hazırlanan Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü yeniden gözden geçirilmiş ve 1709 maddeyi kapsayan bir esere dönüştürülmüştür. Bu sözlük genel ekonomi al
Ekonomik Terimler  Ansiklopedik Sözlük (geliştirilmiş 3. Baskı)
Genel Ekonomi Mikro ve Makro Ekonomi Dış Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Ekonomisi Çevre Ekonomisi Kamu Maliyesi, Para ve Banka Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler İktisadi Birleşmeler ve Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Metinlerine Yönelik Ekonomi Sözlüğü
... Üç dilde, Türkçe, İngilizce ve Fransızca, hazırlanmış olan sözlükte her bir dilde 10.000´in üstünde giriş bulunmaktadır. Özellikle çeviri edimine ve yabancı dili iş yaşamında etkin olarak kullananlara yönel
Modern Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü
Böyle bir ansiklopedik ve tematik sözlük çalışması yapmamızın temel nedeni iktisadi ve idari bilimler alanında ve çeşitli mühendislik dallarında öğrenim görmüş ya da görmekte olanların gerek temel ekonomi konul
Sigorta Hizmetlerinde Marka Değeri ve Marka Güveni
Günümüzde firmalar rekabette üstünlük sağlamak amacıyla soyut faydalara yönelmektedirler. Önemli pazarlama unsurlarından olan marka, firmalara ve tüketicilere sağladığı fiziksel fayda yanında soyut fayda da sun
Şeffaflık  Liderler Açıklık Kültürünü Nasıl Yaratırlar
Şeffaflık yeni çağın bir gerçeği olmakla kalmıyor İşin içinde para ve verimlilik de var. Açık ve şeffaf olduğunuzda, işlem maliyetleriniz düşüyor, ofis politikaları ve şirket içi oyunlar azalıyor, çalışanların