Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 06:03 - Çarşamba
Ticaret
Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması ve Bir Uygulama
Bilişim sektöründeki gelişmeler sonucunda Internetin tüm dünyada yaygınlaşmasıyla şirketler web sayfalarını satış noktaları gibi kullanmaya başladılar. Bunun sonucunda satıcı-tüketici ilişkisi farklı bir boyut
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi (MYO İçin)
Temel Kavramlar - Dış Ticaret Tanımları - Dış Ticaretin amaçları - Dış Ticaretin Çeşitleri - Dış Ticaret Yöntemleri - Dış Ticaretin Yararları Belgeler Teslim Şekilleri - Incoterms 200 - E, F, D ve C Grubu Tesl
İthalat İhracat Budur
İthalat İhracat bir ülkenin olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Küreselleşme ile birlikte ülkelerin ikili ilişkilerinin farklılaşması alışveriş şekillerinde değişim ve gelişime yol açmıştır. Bu durumun dış tic
Uluslararası Ticaret, Para ve Finans
İktisat Teorisi, mikro ve makro iktisat olmak üzere ayrılıp incelenir. Uluslararası iktisat ise uluslar arası ticaret, uluslar arası para ve finans olarak iki temel dala ayrılarak incelenir. İktisat teorilerini
Akreditif ve Standby L/C Rezerv Konuları  Uygulama ve Testler
Akreditifte rezerv konusu yıllardan beri akreditif yöntemini kullanan müşteriler ile bankalar arasında tartışmalara ve zararlara neden olmaktadır. Rezerv konuları akreditif şartları karşısında eksiklik veya uyg
Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri
Kitap, Türkiyede ihracat ve ithalat yapan, bu konularla ilgilenen herkes için sürekli el altında bulundurulmasında yarar bulunan temel bir referans kitabı niteliğindedir. Kitapta konular olabildiğince açık ve y
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Dış ticaret işlemleri; kişiler açısından kariyerli bir meslek edinme, firmalar açısından ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilme, devletler için ise dinamik bir dış ticaret yapısına sahip olabilmek i
Dış Ticaret Ders Notları
Bilindiği gibi 20. yüzyılın son döneminde dünya siyasi sınırları yeniden şekillenmiş her alanda liberalleşme eğilimleri artmıştır. Bilhassa Doğu Blokunun çöküşü ile birlikte iktisadi ve siyasi yeni blokların ol
İhracatçı Ve İthalatçılar için Elektronik Ticaret
Küresel rekabet ortamında uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde faaliyette bulunabilmek için, elektronik pazar yerlerini kullanarak ihracat ve ithalat yapmak zorunluluk haline gelmiştir. e-ticaretin il
E-Ticaret
Birinci bölümde, ekonominin değişen yönlerine dikkat çekilerek, bilgi çağı ve yeni ekonomi hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde, elektronik ticaret kavramı hakkında bilgilere yer verilerek yeni ortaya
Ticaret ve Perakende
Bu kitap, ticaretin insanlık tarihindeki yerini ve önemini, akıcı ve sürükleyici bir üslupla anlatıyor. Günümüz dünyasından verdiği örnekler özellikle girişimcilerimiz açısından ders niteliğindedir. Anlatılanla
Çek Kanunu
elinizdeki bu kitapçık, Yeni çek kanunu hakkında henüz uygulamaya geçmeden önce okuyucuya bilgi vermek amacını gütmektedir. Kitapçığı yayına verdiğimiz güne kadar hiçbir Yargıtay Kararı çıkmadığı ve çıkmasına d
Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı
Ortaklığın yapısını etkileyen önemli nitelikteki bazı genel kurul kararlarına muhalif kalan pay sahiplerine, paylarını adil değeri üzerinden ortaklığa satma hakkını ifade eden ayrılma hakkı, ABD ve İtalya da 1
Dış Ticaret Dünyası
Son yıllarda artan dış ticaret paralelinde, konuya ilgi duyan tarafların dış ticaret işlemlerinin operasyonu sırasında ihtiyaç duyacakları mevzuat ve uygulamaya ilişkin sorunlarının çözümlenmesinden başvuru kay
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »