Takip edin :
Güncelleme : 23.10.2020 05:10 - Cuma
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomi Tarihi
Türkiye yıllardır bölgesel ve küresel düzlemde kendisini aşmaya çalışıyor. Batılılaşma çabaları iki yüz yıldır ülkenin kaderini çiziyor. Batılılaşmanın en önemli bileşenlerinden birisi ekonomik refah düzeyidir.
Türkiye Ekonomisi
Kitabımız 15 bölümden oluşmaktadır. Bölümler sırasıyla Türkiyenin Doğal ve Demografik Yapısı, Ekonomi Politikası, Planlama, Milli Gelir, Gelir Dağılımı, Yatırımlar, KİTler, Sektörlerin Yapısı Analizi ve Sorunla
TANZİMATTAN 21 YÜZYILA TÜRKİYE EKONOMİSİ
Tanzimattan günümüze Türkiye ekonomisinin dev boyutlu bir panoramasını oluşturan kitap, Osmanlının birinci küreselleşmeyle nasıl yarı-sömürgeleştirildiğini ele alarak başlıyor. İkinci bölüm ise 1980den başlaya
YENİ EKONOMİK DÜZENDE TÜRKİYENİN YERİ ALTIN
Yeni Ekonomik Düzende Çevre ülkelerinin gelişmesi, sanayileşmesi artık Merkezin amaçları arasında yer almıyor. Eski düzende, Merkez, bir yandan kendi sermayesinin karını kollarken, iki kutuplu dünya düzeninin g
Türk Vergi Sistemi
Devletin, ekonomik ve sosyal yapı içerisinde oynadığı role bağlı olarak izlenen vergi politikaları değişen ve gelişen zaman seyri içerisinde farklı görünümler kazanmıştır. Devletin oynadığı rolün fonksiyonların
Enflasyon Hedeflemesi Uygulayan Ülkelerde Enflasyon-Döviz Kuru İlişkisi ve Türkiye Uygulaması
Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli yükselişler toplumda çeşitli külfetlere neden olmaktadır. Fiyat istikrarının piyasa ekonomisinin temel koşulu olması ve fiyatlar genel düzeyindeki yükselişlerin toplumun her k
Sosyal Sermaye
Değişmekte olan ve rekabetin çok arttığı küresel ekonomide varlıklarını sürdürmek isteyen örgütler, değişen koşulları iyi çözümleyebilmek ve mevcut varlıklarından en yüksek oranda yararlanmak zorundadırlar ki,
2000li Yıllarda Türkiye Ekonomisi  Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri
Bu kitap, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının uygulandığı 2000li yıllarda Türk ekonomisinde ortaya çıkan yapısal dönüşümleri incelemektedir. Kitabın amacı, 2001 krizi sonrasında başlatılan reform süreci sonucunda
Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Yapısal Sorunlar
BETAM ın Türkiye ekonomisi üzerine analiz ve raporları önemli bir boşluğu dolduruyor.Etkili iktisat politikaları oluşturmak için Türkiye ekonomisini yakından takip etmek ve anlaşmaya çalışmak şar. Betam böyle b
Küresel Kriz ve Paranın Patronları
Bir sabah kümesinde altın yumurta bulan çiftçi soluğu kasabanın sarrafında alır. Sarraf, çiftçinin muteber bir kişiliğe sahip olmasından dolayı yumurtaların 24 ayar olduğunu ilan eder. Bu haber tüm kasabada hız
Türkiyenin Sanayileşme Serüveni  Sanayicilik Anılarım ve Sanayiciliğin Tarihçesi
Bu kitabı yazmasında da topluma yararlı olabilme arzusu gizlidir. Zira kendisinin de tahlile çalıştığı gibi geri kalma sebeplerimizin biri de yaşanan gerçekleri tarihin gelişimi içinde yazmayışımız ve yazılanla
Türkiyenin Sanayileşme Dinamikleri  Sanayileşmenin Maddi ve Manevi Temelleri
Batı Avrupada ortaya çıkan ve gelişen "sanayi devrimi"ne Çarlık Rusyası ayak uydurmaya çaba gösterirken diğer iki önemli ülke, Osmanlı İmparatorluğu ve Japonya, 19. yüzyılın ortalarında, hemen hemen aynı tarihl
Kavga  Arap Baharında Türk Dış Politikası
Bu kitap Arap Baharında Türkiyenin verdiği kavgayı anlatmak için yazıldı. Bu büyük bir kavgadır. Osmanlı İmparatorluğunu parçalayan sömürgeci güçler Ortadoğuya kendilerine göre yeni bir düzen vermişlerdi. Nered
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »