Takip edin :
Güncelleme : 29.10.2020 02:21 - Perşembe
Araştırma - İnceleme
Muhteşem Tasarım
Zamansızlıktan zamanın doğduğu; maddesizlikten maddenin ortaya çıktığı; boyutsuzluktan boyutların varlığa geçtiği; kuvvetsizlikten kuvvetlerin vücuda ulaştığı; şekilsizlikten şekillerin oluştuğu; renksiz
Bilim Felsefesine Giriş
Bilim felsefesinde yer alan günümüz gelişmeleri, 19. Yüzyıl sonlarına doğru ve 20. Yüzyıl başında meydana gelen bilim ve matematikteki bir dizi devrimsel gelişme tarafından hızlandırılmış ve yönlendirilmiştir.
Yönetim Felsefesi
İnsan; eylemlerini, birey ve toplum olarak organize eder. Eylemlerinin öncesinde düşünsel bir zemine sahiptir. Bundan dolayıdır ki idare (administration) ile yönetim (management) felsefeyle yakından ilişkilidir
Ji Aliye Metafizik Ve Hebun  (Varlığın Metafizik Boyutu)
Madde ve fizik ötesi varlıkların mevcudiyetiyle alâkalı deliller çeşit çeşittir. Bunlardan, kimisi peygamberlere, kimisi velilere, bir kısmı medyumlara diğer bir kısmı da üniversitelerde ilmî araştırma yapan fi
Demokrasinin Sosyolojisi  Çoğunlukçuluk ve Çoğulculuk Arasında Türkiye
Demokrasi kavramı Türkiyedeki siyasi gündemin son yıllarda en fazla tartışılan meselelerinden biri. Demokratikleşme tartışmalarının bir adım ötesine geçen bu kitap, Türkiyede demokrasi olgusunun, paradokslarınd
Hakikatten Yoruma İktidardan Diyaloga Felsefi Bir Serüven
Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz; düşünmeye büyük bir görevin düştüğü sıkıntılı bir süreçten. Akılın topa tutulduğu ve en büyük günah keçisi olarak görüldüğü, akılsallık zemininin kaydığı bu sıkıntılı dönemde,
Modern Ezberlerin Sonu
Modern zamanların ezberleri arasında herhalde en etkilisi, bilim ve din ile ilişkili olanlardır. Din ile bilimin çatıştığı tezi, bu ezberlerin ilkidir. Dinin dogma, bilimin ise en hakiki mürşid olduğu, bir diğe
Ölümsüzlüğü Sırrı
Ben başka insanların düşünmeyecekleri şeyleri düşünen, merak etmeyecekleri şeyleri merak eden biriyim. Bu özelliğim daha küçük bir kızken ablamın bahçede bulduğum ölü kuş için "at onu elinden ölmüş o, tahtalı k
Bilim Felsefesi
Bilimin tarihi insanlık kadar eskidir. Bu nedenle bilim üzerine düşünmek, insanın vazgeçemeyeceği asli çabalarından birisi olmuştur. Teknoloji, tekerleğin icadından internete kadar pek çok buluş vasıtasıyla gün
Bir Arada / Önay Sözer Armağanı
Önay Sözere armağan edilen, fakat aynı zamanda bize armağan olan bu kitap onun çeşitli dillerdeki (özellikle Almanca, İngilizce ve Fransızca) yayımlarının evrenselliğini vurgulayacak biçimde pek çok ünlü yabanc
Alman İdeolojisi
"Alman İdeolojisi", Marx ve Engelsin kendi görüş açılarıyla "Alman felsefesinin ideolojik bütün tarzları" arasındaki uzlaşmaz farklılığı göstermek üzere, birlikte giriştikleri zorlu bir çalışmanın sonucu olarak
Sosyal Bilimlerde Kültür Kavramı
Kültür kavramı sosyal bilimler düşüncesine özgüdür. Kavram insanın birliği olgusunu farklılıklarıyla, biyoloji terimleri kullanmadan düşünmek için sosyal bilimlerde bir anlamda zorunludur ve bu kavram uluslar a
Oyuncu Benlik  Çağımız Toplumunda Birey ve Anlam
Metropol kültürünün damgasını vurduğu küreselleşen dünyada, Ben kimim? sorusunun cevabını bireysel sınırlarımız içerisinde aramak ve bulmak imkansız hale gelmiş durumda. Toplumsal hareketler ve kolektif kimlikl
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »