Takip edin :
Güncelleme : 30.10.2020 19:02 - Cuma
Batı Felsefeleri
Anarşizm
Anarşizm, insan ruhunun belki bu en aslî özgürlük arzusu, yani tâbileştirilmemek, egemenlik altına alınmamak, daha da doğrusu kayıtsız şartsız bir özgürlük talebi, Batıdaki benzeri birçok siyasal akım gibi, tüm
Kıta Felsefesi
Kıta felsefesi ve analitik felsefe arasındaki temel farkların bilhassa altmışlı yıllardan itibaren batı düşünce dünyasında başat bir ayrım olduğu bilinir. Yapısalcılıktan postmodernizme kadar birçok tartışmanın
Allah Felsefe ve Bilim
Allah var mıdır? Allah ın varlığı rasyonel olarak temellendirilebilir mi? Allah ın sıfatları hakkında ne söyleyebiliriz? Evrendeki muhteşem tasarımlar Allah ın eserleri midir? Çok-evrenler ile ilgili teoriler A
Yöntem Üzerine Konuşma
İlk kez Latinceden Türkçeye çevrilen Batı Felsefesinin ve 17. yüzyıl Rasyonalizminin temel kitaplarından Yöntem Üzerine Konuşma, Descartesın adeta fikir hayatının bir özetini sunmaktadır. Etrafına baktığında hi
Aklın Yönetimi İçin Kurallar
Descartes yalnızca bilgiyi değil, kesin ve doğru bilgiyi arayan herkesi ömründe en azından bir kez bunu nasıl bulabileceği üzerine düşünmeye davet ediyor. Karmaşık görünen şeyleri basitleştirmek, muğ-lâk olan ş
Immanuel Kantın Ahlak Felsefesi
Yazar bu kitapta, Türkiye´de, üzerinde yeterli derecede araştırma yapılmamış olan Kant´ı elel alırken, filozofun kuramsal felsefesine de geniş bir yer ayırmış, böylece Kant´ın genel felsefesine koşut olarak gel
Bilim Kuramına Giriş
Kitapta, doğa bilimleri örneğinde bilim felsefesinin temel konu ve sorunları tanıtılmakta ve tartışılmaktadır. Bilimin dayandığı temel (baz), bilimde kavram, yasa ve kuram oluşturma ve bunlann denetlenmesi (doğ
Akıl Tutulması
Akıl Tutulması, Frankfurt Enstitüsü´nün ve kurucusu Max Horkheimer´in temel yapıtlarındandır. Kitap, yazarın ülkesini terk etmek zorunda kaldığı İkinci Dünya Savaşı yıllarında, ABD´de, Avrupa felsefe geleneğine
Kişilik: Oluşumu ve Sorunları
İnsanın içindeki bozucu, parçalayıcı eğilimleri dizginleyerek önce içinde bir dengeye, sonra etrafıyla bir uyuma varması, yani mükemmelleşme yahut olgunlaşma çabası hem varoluşunun bir gereği, hem de bu dünyada
Spinozanın Tanrı Anlayışı
Felsefe tarihinde müstesna bir yeri olan Hollandalı filozof Spinozanın Tanrı anlayışı onun felsefî sisteminin en tartışmalı noktalarından biridir. Yaygın görüş onun panteist olduğu yönündeyse de; ateist, mater
Hegel Felsefesine Giriş
1902de Moskovada doğan, on dört yaşında bir Felsefe Günlüğü tutmaya başlayan Kojève, Sovyet Devriminden sonra Rusyayı terk ederek Almanyada yaşamaya başladı. Var-Olmayan kavramını, Romaya yaptığı bir gezi sıras
Törebilim
Us doğaya aykırı hiçbirşey konutlamadığı için, herkesin kendini sevmesini, kendi yararını, ona gerçekten yararlı olanı aramasını, insanı daha büyük eksiksizliğe gerçekten götüren herşeyi istemesini, ve saltık o
Kurallar  Meditasyonlar
Anlığın Yönetimi İçin Kurallar (1629-30) "Öyleyse, eğer kişi içtenlikle şeylerin gerçeğini araştırmayı istiyorsa, tek bir özel bilimi seçmemelidir; çünkü tüm bilimler birbirleri ile birleşik ve birbirlerine ba
İnsanı Anlamak I  Goethe, Kant, Hegel
İnsanı Anlamak. Bu öyle bir konudur ki, Kaufmannın ele aldığı modern Germanik evreden çok daha uzun bir süreci kaplaması ve gerçek bir kozmopolitan katkıyı içermesi bütünüyle bir yana, insanın ve insanlığın ger
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   Sonraki sayfa »