Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 18:45 - Salı
Çağdaş Felsefe
Çağdaş Düşünme Yöntemleri
Bu küçük kitap çoğunluğu ilgilendiren, yani pek çok alanda kullanılan en önemli çağdaş düşünme yöntemlerine çok temel ve günümüzde yöntembilgisiyle uğraşanların görüşlerine uygun bir açıklama getirme de-nemesid
Tanrı Yanılgısının Yanılgısı  Richard Dawkinse Cevap
Bu kitap, çağımızın en ünlü, tüm zamanların en ürtken ateisti Richard Dawkinsin, en az onun kadar ünlü olan "Tanrı Yanılgısı" kitabına bir yanıttır. Bu kitabı "ne olursa olsun ateizme (Tanrının var olmadığı ina
İLHAMİYYÂT 2  Dinî-Teolojik Aforizmalar
Zihin Yakan Düşünceler İlhami Gülerin, kurşun kalem notları olarak kaleme alıp biriktirdiği İlhamiyyât, farklı zihinlerdeki yanlış ikilemlerin yazarda doğurduğu rahatsızlıklardan oluşuyor. Bu rahatsızlıklar, ya
Şeytanın Saati
Çağdaş edebiyatın en kendine özgü kişiliklerinden Fernando Pessoa, ölümünden sonra üne erişen yazarlardan. 1935te öldüğünde, sandığından binlerce sayfa metin çıkmış, çok geçmeden dünyanın en gizemli yazarlarınd
Çağdaş Felsefe  Kanttan Günümüze Felsefe Akımları
İlkin kavramına açıklık getirmek, çağdaş felsefe derken ne anlaşılabileceğini belirtmek istiyorum. Gerçi sözcüğü sözcüğü ile eşanlamlı. Batı dünyası felsefe geleneğinde Descartes la başlayıp Hegel sonuna dek
Günümüzde Felsefe Disiplinleri
Bazı Batı ülkelerinde köklü bir yayın geleneği vardır. Yirmişer, otuzar yıllık aralarla (ki, bu aralar gitgide kısalmaktadır), felsefe ve bilimlerdeki son durum, felsefenin ve bilimlerin sistematik tanıtımını,
Heidegger  Bir Filozof, Bir Alman
" Yedi bölümlük bu büyük deneme,pek çok bakımdan alışılmadık,hatta benzersiz bir kitaptır. Bu kadar genç bir yazarın,tabu olmuş,neredeyse peygamber sayılmış ve bazı çevrelerce etrafına bir esrar perdesi çekilmi
Uluğ Nutkuya Armağan
42 FELSEFECİNİN YAZILARIYLA; I.BÖLÜM:ULUĞ NUTKU HAKKINDA:YAŞAM VE ANILAR 2.BÖLÜM: ULUĞ NUTKU NUN FELSEFESİ ÜZERİNE 3.BÖLÜM: BİR FELSEFE PROBLEMİ OLARAK İNSAN VE İNSANİ DEĞERLER
Etik  Ahlak Felsefesi
Kitabın ilk iki bölümünde, etiğin (ahlâk felsefesi) temel problemleri, bu temel problemler içinden kendilerine başat saydıkları problemlere göre çeşitlere, tiplere ayrılan etikler (ahlâk felsefeleri), betimleyi
Bedia Akarsu Armağanı
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü´nden 1984 yılında emekli olan Bedia Akarsu için hazırlanmış armağan bir kitap.
Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi
Bu kitapta, yazarın pozitivist gelenekte ´´ sosyal bilimler´´, hermeneutik geleneğinde ´´tin bilimleri´´ ve Yeni Kantçı gelenekte ´´kültür bilimleri´´ adlarıyla anılan bilimlerin felsefi açıdan temellendirilmes
Bilim Tarih ve Yorum
Bu kitapta, yazarın 1992-1997 arasında çeşitli dergilerde yayımlanmış makale ve kitap yazıları ile ders için hazırlanmış yazıları ve dört çeviri yazısı yer almaktadır. Yazılar, a)Makaleler, b)Kitap Tanıtma Yazı
Kişi Kavramı ve İnsan Olma Sorunu
Her filozofun düşünce dünyası, kendinden önceki ya da kendi çağındaki başka filozofların düşünce ile örülür. Max Schelerin kendine özgü bütünü kavrayan görüşü ile dünya karşısında, toplum olayları karşısında, a
Felsefi Söylem Nedir?
Felsefe, her şeyi olduğu gibi kendisini de sorguluyor. Felsefe yöneldiği, sorguladığı her bireysel yapıda evrensel olanı yakalamaya çalışırken, kendisine de bu türden bir kaygıyla yöneliyor. Felsefe bireysel di
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »