Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 09:31 - Çarşamba
Estetik
Deleuze ve Sanat
Ah imgesel ve simgesel olanın yoksulluğu, daima yarına ertelenmiş olan gerçek. [Sanat] ne bir benzeşim, ne bir imgelemdir, ama hızların ve bu dayanıklılık düzlemi üzerindeki etkilerin birleşimidir: bir düzen, b
Marksist Estetik
Marxist Estetik, ilk kez Türkiyede bir yapıtı değerlendirmede güvenilir ölçüler getiriyor. Bu ölçüler, toplumun gelişmesi ve yeni düşünce akımlarını benimsemesiyle sanat ve yeni düşünce akımlarını benimsemesiye
Mimarlık ve Felsefe
İstemiyormuş gibi göründüklerine düşkünlüğü, tam da ortadan yarılmasının en temel nedeni. Hesaplaşmaktan kaçınmasının da. Bu mütereddit, bu endişeli, bu ikircikli hal Türkiyenin gerçekte en büyük avantajı. Berz
Kozmik Hafıza  Dünyanın ve İnsanın Tarihöncesi
Kozmik Hafıza, Akaşa kayıtlarına dayanarak dünyanın ilk zamanlarından yazılı tarihin başlangıcına kadar geçen sürede türlerin oluşumu ile Atlantis ve Lemurya uygarlıklarının izini sürüyor. Bu kayıp uygarlıklar
Entelektüelin Kutsal Kitabı (Ciltli)  365 Güne Bir Konu
Yedi farklı alandan, her güne yeni bir konu! Birer sayfalık Tarih, Edebiyat, Felsefe, Matematik, Bilim, Din, Güzel Sanatlar ve Müzik bilgileriyle zihninizi canlandırın, eğitiminizi tamamlayın ve kültürlü insa
Estetik
Yıllardır meslektaşlarım, dostlarım, bir genel estetik kitabı yazmam için beni özendirip dururlardı. Kimi zaman bu özendirme bir baskı niteliği bile alırdı. Ama, bugüne kadar böyle bir girişimden daima kaçındım
Grek Estetiki
Grek Estetiki, Antik felsefede estetik düşüncenin doğuşunu ele alıyor. Bunu yaparken de, doğrudan doğruya felsefe metinlerine dayanıyor ve onları çözümleyerek estetik düşünceyi sistematik olarak temellendirmek
Estetik Anlayış
Bu kitap, sanat yapıtı karşısındaki yanlış tutumları, yanlış estetik görüşleri çözümleyerek, kişiyi sanat yapıtının kendisine götürecek yolları gösteriyor. Sanat yaşamında insanın, kendi ruhsal çıkmazı ve kısır
Estetik Üzerine
Her sanatçının öncelemek istediği, nesneye bağlı bir amacı vardır. Bir heykeltraş varlığın kaçıp giden görüntüsünü üç boyut içinde dondurmak, devinimlerin düzensizliğini bir biçeme getirmek için çabalar. Bir mü
Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür  Milli Edebiyatın İcat Edilişi
Ulus-devletin kuruluşunda gazetelerin, edebiyatın, milli bir dil oluşturulmasının rolü, son yıllarda milliyetçilik üzerine yapılan çeşitli çalışmalarla ortaya koyuldu. Ulus-devletin tek bir para birimi saptamak
Estetik III
Lukacsın «Estetik» adlı yapıtının üçüncü cildi, genel planda estetiğin genel bir kategorisi olarak katharsise ayrılmıştır. Burada önce, kendiiçin varlık niteliğiyle sanat yapıtı (sanat yapıtının biriciklik nite
Estetik I
Benjamin, Adorno ve Lifschitz gibi çağımızın en önemli estetik kuramcıları, temellerini doğrudan Lukacsda bulurlar. Lukacs, kendi estetik kuramını oluştururken Epikür, Bacon, Spinoza, Vico, Diderot, Lessing ve
Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı
Macaristanlı filozof ve yazar György Lukacs, Marksis estetik ve eleştirinin en önemli temsilcisidir. Çağdaş Gerçekliğin Anlamı adlı bu incelemesinde Lukacs, önce yenilikçi edebiyatın Kafka, Joyce ve Musilden, B
Estetik I  Güzel Sanat Üzerine Dersler
... Hegelin bu büyük yapıtı dört cilt olarak ve tam metin halinde yayımlanacak. Birinci cilt, Estetikin Hegelin genel felsefi sisteminin öteki kurucu bileşenleriyle bağıntılarını ortaya koymakta ve böylelikle b
 « Önceki sayfa   1   2   3   Sonraki sayfa »