Takip edin :
Güncelleme : 31.10.2020 15:46 - Cumartesi
Felsefe - Genel ve Referans
Kırkambar/Ahilik tarih Öncesinde Başlar
İnsan düşünen canlıdır ve Ahilik; her şeyden önce, bir düşüncedir. İnsana özgü olan bu düşünce; evrensel ve genel geçerdir. Sadık Göksu, 2000 yılında yayımladığı, SOKRAT VE EFLÂTUNDAN GÜNÜMÜZE AHİLİKadlı kitab
Tekil Nesneler  Mimarlık ve Felsefe
YEM Yayın Mimarlık/Kuram/Eleştiri dizisinin ikinci kitabını yayımladı. Tekil Nesneler: Mimarlık ve Felsefe adını taşıyan kitap, bir filozof ve bir mimarın, Jean Baudrillard ve Jean Nouvelin, kendi yapıt ve araş
İnsan Soyunun Eğitimi  Aydınlanma, Din ve Eğitim
Lessingin hayatında çarpıcı olan sadece onun kim ve ne olduğu değil, fakat gerçek anlamda kim ve ne olmadığıdır. Birbirinden çok farklı alanlarda ardında bıraktığı açık mirasa rağmen Lessing ne bir filozof ve i
İnsan Felsefesi
Goethenin bütün kuramlar bozdur yaşamın altın ağacı ise yeşil özdeyişi bu çalışmanın insan felsefesi üzerine yönelmesine öncülük etmiştir. Çalışmanın merkezini ise köleliğin meşru sayıldığı bir dönemde bedeniy
Bilginin Temelleri
Bu kitaptaki amacımız, tutarlı deneyciliği sürdürerek, özdekçi bir evren görüşünü bununla birlikte temellendirmek olacak. Bir başka deyişle, bilimin temelinde felsefi varsayımlarla uyum sağlayacak bir görüş gel
Ansiklopedik Çağdaş Felsefe Sözlüğü
"Bu kitap, felsefede yerleşik sözcük ve deyimleri tanımlamanın yanı sıra, temel öğretilere açıklık getirmeye, ünlü filozof ve bilginlerin görüşlerini ana çiğgileri çerçevesinde özetlemeye yönelik bir çalışmanın
Bahtin ve Çevresi  Felsefe, Kültür ve Politika
Mihail Bahtin ve Bahtin Çevresini teşkil eden diğer düşünürler, çağdaş edebiyat ve kültür kuramı ve dünyası üzerinde çok önemli bir etkiye sahip oldular. Bahtin romanı bir tür olarak inceleyen en önemli kuramcı
Tantra En Yüksek Bilgelik
On binlerce okuru olan bir yazar olarak OSHOnun pek çok ülkede en çok satan kitaplarından birisidir Tantra: En Yüksek Bilgelik. İnsanın ve zihin doğası hakkında söylenmiş en anlamlı sözleri bu kitapta bulabiliy
Bireysel Psikodramadan Büyük Gruplarla Sosyo-Psikodramaya  Brezilyadan Psikodrama Yazıları
Bireysel Psikodramadan Büyük Gruplarla Sosyo-psikodramaya, Brezilyada psikodrama uygulamalarının tarihsel arka planını ve kimliğini, Brezilyalı psikodrama uygulayıcılarının ortaya koyduğu teorik ve teknik yenil
Tinin Görüngübilimi
Tinin Görüngübilimilne "Önsöz" Üzerine Birkaç Yorum: "... bu Önsözün anlamı tam olarak yakalanırsa Hegelin felsefesi anlaşılır derken abartmıyorum." Rudolf Haym, Hegel und seine Zeit (1875) "Tüm Hegel metinleri
Toplumsal Sözleşme
Fransadan kaçan Kalvinisı bir ailenin çocuğu olan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) isviçrenin Cenevre kentinde doğdu. Çok küçük yaşta ona romanslar okuyan babasına kendisi Plutarkın Yaşamlarmı okumaya başladı.
Ahlak Üzerine Tartışmalar
Ahlâki yargılarımız, tıpkı arzularımız ve isteklerimiz gibi, yaptıklarımızın (ya da yapmadıklarımızın) güdüleyicisi olabilir. Ahlâki yargılar aynı zamanda kendimizin, toplumumuzun, dünyamızın başına gelebilecek
Varlık ve İmkan  Aristoteleesten İbn Sinaya İmkanın Tarihi
İslâm felsefesinin mahiyet ve muhtevasını doğru bir şekilde anlayıp düşünce tarihi içinde işgal ettiği yeri nesnel ölçütlerle tespit etmenin en verimli yollarından birisi, bu felsefî geleneğin kilit kavramları
Marksizm, İnsan ve Toplum
Kişiliğimizi hangi öğeler belirliyor? İçinde bulunduğumuz toplumsal yapılar mı? Bireysel öznelliklerimiz mi? Yoksa her iki unsurun ortak etkisi mi? Kapitalizm nasıl bir insan tipine dayanıyor? Ve bu insan tipin
Kader, Özgürlük ve Ruh  Yaşamın Anlamı Nedir?
Sorulara cevaplar arıyor değiliz, varlığımıza bir cevap arıyoruz. OSHO Osho-Yaşam Gereklilikleri Serisi bireyin yaşamında ortaya çıkan en önemli sorulara odaklanır. Her kitap zamana meydan okuyan ve daima günc
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »