Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 06:01 - Çarşamba
Felsefe Tarihi
Diyalektik Düşüncenin Tarihi
Bu dikkat çekici çalışmasında Selahattin Hilav diyalektik düşünceyi, Doğu düşüncesi ve Antik Yunan felsefesindeki kökenlerinden alarak, Alman idealizminin ve özellikle Hegelin bir miras gibi devralıp geliştird
Modern Dünyaya Yön Veren 50 Düşünür
Modern Dünyaya Yön Veren 50 Düşünür insanlığın dünyayı daha doğru bir bakışla görmesini sağlayan önemli filozofları bir arada sunarak, düşünce tarihinin bütünlüklü bir haritasını çıkarıyor. Kantı kavramak, yir
Felsefenin Kısa Tarihi
Yaşamın günlük ayrıntılarında yer alan gizemlere, sahnenin gerisindeki güçlerin varlığına ilk ne zaman inanıldı? Dünyanın yaratılması hakkında akıl yürütmeye ilk ne zaman başlandı ve bunlar hangi terimlerle dil
Felsefe Tarihi
Alman felsefe tarihçisi Vorlanderin eleştirel bir üslupla hazırladığı eserin çevirisi birinci cilt ile ikinci cildin Kanta kadar olan kısmını içermektedir. 1927 yılında tercüme edilen kitap, dilimize kazandırıl
17.Yüzyıl Felsefesi
On Yedinci Yüzyıl Felsefesi, bu kurucu çağın düşüncesinin izini Bacondan başlayıp, Hobbes, Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz ve Locke uğraklarıyla Berkeleye kadar uzanacak şekilde sürmeyi amaçlayan bir çalışm
İmansızların İmanı Siyasal Teoloji Deneyleri
Dinin geri dönüşü günümüz felsefesinin başat temalarından biri, belki de birincisi haline geldi, ama felsefe bir din savaşının hükmettiği bir siyasal gerçekliğin abartılı bir yankısından öte pek bir şey sunmuyo