Takip edin :
Güncelleme : 20.10.2020 14:36 - Salı
Felsefik Makale - Deneme
Doğal Tarımın Yolu  Felsefesi ve Uygulaması
Doğayla bütünleşmek isteyenler için eşsiz bir yol kitabı Masanobu Fukuokanın kendine yeten, kendini yenileyen ve sürdürülebilir bir yaşamın temel taşı olarak gördüğü doğal tarıma yaklaşımının sırrı doğa ile büt
Paradigmasal Değişimde Kuantum
"...Ana hatlarıyla çözdüğüm iflasa uğrayan paradigmanın yerine, doğa ve toplumun akıl özüne dayalı temel bakış açısına daha fazla yaklaştığıma ilişkin kanılarım güçlüdür. Toplumun temel yasalarına göre yaşama g
Gematon 2
Arka Kapak Yazısı İnsan kendine belki cevap veremez, ama vicdanı her zaman hazırdır ve zamanlardan öyle bir zaman gelir ki cevapsız sorularınla cevabı bulursun ve zamanlardan öyle bir zaman gelir ki cevabı iz
Kurtuluş Aforizmaları
Günlüğümün sararmış yapraklarında, şimdi anı denilen yaşanmışlıklarımı okurken, kendimi seyrettiğim bir aynadan, içimdeki tüm dehlizleri ve tüm gizli geçitleri, yani kendi cehennemime açılan kapıyı gördüm. Yara
Türklerde Felsefe Var mı?
Türk düşünürleri neler biliyorlardı? Ne düşündüler? Neleri anlatmaya çalıştılar? Neleri araştırıp, neleri nasıl çözümlediler? Ne öğretmeye çalıştılar? Ne öğrettiler? Ve de onların derin öğretilerinden biz ne an
İmge, Gerçeklik ve Kültür
İmge, Gerçeklik ve Kültür tarihsel olmaktan çıkamayan insanın bu durumunu kabul ederek bugünkü keskin gerçeği üzerine kurulu kışkırtıcı denemelerden oluşuyor. Bu keskin ve acıtıcı gerçek, Cemal Şakarın berrak ü
Felsefe Işığıyla Arayışlar
Uzun yıllar başarıyla yürüttüğü felsefe hocalığını sayısız kitap ve makaleyle taçlandıran Prof. Dr. Nejat Bozkurt bu kitabıyla tarihten sanatlara, bilimlerden gündelik yaşama, çok geniş bir yelpazeye yayılmış s
Eğitim Felsefesi
Türkiyede bugüne kadar yazılan eğitim felsefesi kitaplarında, genellikle sadece filozofların görüşlerine yer verilmiş fakat Türkiyenin eğitim problemleri ve çözümleri üzerinde durulmamıştır. Bu sebeple kitabın
Baudrillard ve Milenyum
Milenyumdan psikanalize, Kuantum Kuramından Kaçıklık Kuramına kadar bir dizi temayı işleyen Postmodern Hesaplaşmalar serisi, her biri çağdaş düşüncenin keskin ucunda duran, anahtar bir fikri ele alan ve yirmi b
Seçmeler
İsmet Zeki Eyuboğlu; Nietzsche: Seçmeler adlı kitabının ilk bölümünde, ünlü filozofun yaşamını, çağı içindeki yerini, tarih anlayışını, insana yaklaşımını ve üstinsan yorumunu, sanat düşüncesini, uygarlığı kavr
Marxtan Spinozaya, Spinozadan Marxa: Güncel Müdahaleler
Bu derleme, iki temel gereksinimden yola çıkmaktadır. Althusserden Negriye uzanan bir düşünürler grubunun Hegelci Marksizme karşı ciddi bir alternatif olarak gördüğü Spinozacı Marksizmden beslenmiş literatür z
Çokluğun Grameri  Çağdaş Yaşam Biçimlerinin Analizi İçin
Modern politik teorinin güncel krizi, politik tahayyülümüzde köklü bir değişiklik arayışını da beraberinde getirdi. Bu arayışa bir yanıt olarak Virno, klasik politik felsefenin Hobbesçu "halk" kavramına karşıt
Büyük Filozofların Küçük Şeyleri
Buyuk felsefi kuramlar, genellikle gu nlu k şeyleri izlemekle başladı.Manfred Geier, somut nesnelerin bu yu k ikirleri nasıl ateşlediğini ve bu yu k filozofların bu ateşin ortasında kalışını anlatıyor. Bu kitap
Kriton Ya Da Görev Üstünde
Öğretmeni Sokrates ve öğrencisi Aristotelesle birlikte felsefenin kurucularından sayılan Eski Yunanlı filozof Platon, hem Hıristiyan hem İslâm düşüncesini derinden etkilemiştir. Kriton ya da Görev Üstüne, Plato
Ruhi Su Türküleri
"İnsan sesi, çalgıların en soylusudur. Hiçbir çalgı, insan sesinin anlatma gücüne sahip değildir. Fakat insan sesi de dahil, kullandığı çalgının gerektirdiği yeteneklerden yoksun kişi, hem kullandığı enstrümanı
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »