Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 01:17 - Salı
İlkçağ Felsefesi
Antik Yunan Uygarlığı 2
Antik Yunanistan, insanlık tarihinde, bilimin ve sanatın bütün dallarında büyük atılımlarla dikkat çeken parlak bir sayfa oluşturur. Antik Yunan Uygarlığı eseri, bu parlak dönemi ve uygarlık kavramını oluştura
Şölen  Bütün Yapıtları - 16
Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bi
Gökyüzü Üzerine
Aristotelesin Gökyüzü Üzerine adlı yapıtı, Fizikte belirlenen duyulur cisim, devinim, yer, boşluk, zaman gibi kavramların yardımıyla, görünen dünyanın açıklanması çalışması. Aristotelesin hemen bütün yapıtların
Söylevler (Tam Metin)
Eski Yunan düşünce tarihinin sıradışı filozoflarından Epiktetos, İ.S. I. ve II. yüzyıllarda yaşadı ve düşünceleri hem devlet hem de halk çevrelerinde büyük ilgi gördü. Bir köle olarak doğmuştu ve adı da buna uy
Sokratesin Karısı
Sokrates, kuşkusuz filozofların en büyüğüydü, ama karısı Ksantippiden korktuğu kadar ölümden korkmazdı! Haklıydı da. Çünkü işlenen bir cinayetin failini bulmayı aklına koyduğu gün Ksantippi, Atina sosyetesini a
Ruh Üzerine
Ruh Üzerine (Peri Psykhes, de Anima) Aristotelesin en önemli eserlerinden biridir ve klasik Psikolojinin temelidir. Hamelinin belirttiği gibi, "Genel olarak doğal varlıkların araştırılmasında Physikhe Akroasisi
Grek Felsefesi Tarihi
Bu kitapta güttüğüm amaç öncelikle akademik dersleri için öğrencilere, elbette ders verenin işine karışmaksazın ya da ona sınırlamalar getirmeksizin, hazırlanmalarını kolaylaştıracak ve olguları kaydetmek için
Retorik
Büyük İskenderin öğretmeni, mantık biliminin öncüsü, gerçekçiliğin "baba"sı Aristoteles, tam bir "hezarfen"di. El attığı pek çok bilgi alanı yanında "konuşma sanatı" üzerine de bir kitap yazdı: Retorik. Aristot
Fizik
Madem doğa bir devinim, değişme ilkesi ve madem araştırmamız doğa üzerine; devinim ne, bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor, çünkü devinim bilinmediğinde doğa da bilinmez. Devinimin sürekli olan şeylerden olduğu
Herakleitos  Bir Kapalı Söz Ustasıyla Buluşma Denemesi
"Dilden dile, kitaptan kitaba, yorumcudan yorumcuya aktarıla aktarıla günümüze zar zor ulaşmış, bölük pörçük tümceler. Bir söylen-ce-söylem. Ama ne yaman söylem ki kırıntılarıyla bile şaşkına çeviriyor insanı."
Ön - Sokratikler ve Sokrates  Copleston Felsefe Tarihi
Homo saplens ilkin Bilmeyi bilmeyen, ama bilmesi gereken varlıktır. Özdeksel Doğadan daha çoğudur, Düşüncedir, Tindir. Kendinde Bilme, henüz bilmeyen Bilme Meraktır. Düşüncenin bu gizilliğionun açınma, edimsell
Platon
Platonun felsefesinin Felsefe Tarihindeki yeri öylesine benzersizdir ki, bütün bir İdealizmin başlangıcı gibi ereği de ondadır. Hiç kuşkusuz bilgelik-sevgisi onda Parmenidesten Herakleitosa, Zenondan Sokratese
Sokrates  Düşüncenin Ustaları
Felsefe tarihinde Sokratesin yeri asla doldurulamaz. Eğer Plato ondan etkilenmeseydi, Batı felsefesi çok farklı şekilde gelişirdi dersek abartmamış oluruz. Sokrates yazılı eser bırakmamıştır. Onu Platonun metin
Platon  Düşüncenin Ustaları
Yüzyıllardır Platonun (Eflatun) eserleri mantık, metafizik, ahlak ve politik felsefe çalışmalarının başlama noktası olmaya devam etmektedir. Yazılı metinleri güncelliklerini korumaya devam ettikleri halde, Plat
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   Sonraki sayfa »