Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 18:05 - Salı
Mantık - Bilgi Felsefesi
Epistemoloji: Temel Metinler Epistemoloji: Temel Metinler
Bu çalışma, günümüzde bilginin tanımı, türleri, elde edilişi, unsurları ve yapısı ile ilgili tartışmaların seyrini önemli ölçüde belirleyen ve 1963ten sonra yayımlanmış makalelerden oluşan bir derlemedir. Çağda
Bâb-ı Elbâb  ***Akıl ve Kalbin Ser ü Sülûku***
Zamanı belirsiz kadîm devirlerden îtibâren hernasılsa günümüze değin intikâl edebilmiş bilgi ve hikmetin altı anakoldan ulaşanlar üzerine yapılmış araştırmanın kırıntıları olup misliyle mevcûd olan mütebâkîsini
Klasik Mantık
Klasik mantık, Aristodan beri, asırlar boyunca, kılı kırk yararcasına işlenmiş, gerek Batıda, gerek İslâm dünyasında, bu konuda yüzlerce "Traité" yazılmıştır. Bu kitap hazırlanırken, kültür geleneğimize uygun o
Fransız Sosyoloji Okuluna Göre Mantığın Menşei Problemi
Fransız Sosyoloji Okulunun kurucusu olarak Durkheim ve mensupları olarak da Halbwachs, Henri Hubert, Marcel Mauss, Marcel Granet ve Lévy-Bruhl gösterilir. Felsefi menşei bakımından Auguste Comtea dayanırlar. He
Tanzimattan Sonra Türkiyede İlim ve Mantık Anlayışı
Politik bir hamle olarak başlayan Tanzimat hareketi, Türk Me¬deniyetinin yeni bir istikamete yönelmesiyle neticelenmiştir. Bu yö¬neliş Rönesanstan beri gelişen Avrupa medeniyetine doğrudur. Bir asırdan fazla bi
Fıkıh Ekolleri Arasındaki Tartışmalı Konuların İncelikleri 2 Cilt Takım
Ülkemizin kültür ve bilim tarihinde Şeyh Bedreddinin döneminin en önde gelen bir hukuk bilimcisi olduğu pek bilinmemiştir. Şeyh Bedreddin çoğunlukla Mehmed Şerefeddinin risalesi ve esas olarak bu risaleyi temel
Bilimsel Gerçekçilik ve Zihnin Esnekliği
Bu kitabın temeli Kanada Felsefe Derneğinin 1971 yılındaki Batı Bölümü (Western Division) toplantılarına gönderilmiş bir makaleye dayanıyor. Bi­limsel Gerçekçilik birbirlerinden ayrı iki okuyucu kitlesine aynı
Modern Logic
Bu kitap üniversite lisans öğrencileri için modern (sembolik, yani matematiksel) mantığı konu edinen giriş ve orta düzeyde bir ders kitabıdır. Özellikle, başta ODTÜ olmak üzere İngilizce öğretim yapan üniversit
Sembolik Mantık El Kitabı 2  Özel Mantık Sistemleri
Sembolik Mantık El Kitabı, az sayıdaki Türkçe mantık kitaplarının en kapsamlısıdır. Konulr akıcı bir dille anlatılmış, çok sayıda örnekle pekiştirilmiş ve okuyucunun konuyu anladığını sınaması için her konunun
Foucault
Deleuzeün Foucaultnun ölümünden iki yıl sonra yayımladığı bu kitap aslında bir yas çalışması değil, belki de bir düşünürün bir çağdaşı için yazdığı en kapsamlı değerlendirmelerdendir. Bu kitabın en çarpıcı yanl
Akıl ve Çıkar  Davranışsal İktisat Açısından Rasyonel Olmanın Rasyonelliği
Bu eser temelde iki sorunun cevabını arama serüvenidir: İnsan davranış ve tercihlerini açıklamada rasyonelliğe ne kadar yer vermek gerekir? Eğer insanlar rasyonelseler, o zaman niçin hata yaparlar?
Mantık ve Varoluş
İnsan deneyiminin (ki bu deneyimin dışında hiçbir şey yoktur) en yüksek biçimi, varlık ile bilginin özdeşliğinin ifşası ve tümel özbilincin yapısına nüfuz etmektir. Varlık konuşulan şey hakkında olduğu kadar ko
Son Mutezile Kelamcısı  Takiyyüddün Necrani
Mutezilenin bilinen son önemli kelamcısı olması yönüyle ele aldığımız Necrani, Mutezilenin, son dönemine ilişkin düşünce yapısı hakkında bize ipuçları vermesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu kita
Mantık Klasik/sembolik Mantık
Eldeki kitap üç kesim ve dokuz bölümden oluşmaktadır. Klasik Mantık adlı birinci kesimde, "salt ve formel mantık", "kavramlar (terimler) mantığı", "önermeler mantığı" ve "çıkarım mantığı (dedüktif mantık)" başl
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi, bilimsel düşünme ve araştırma yöntemlerinin mantıksal bir çözümlemesini vermeyi amaçlamaktadır. Kitapta, özellikle olgu-teori ilişkisi üzerinde durularak bir yanda matematiğin, öte yanda gözlem
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   Sonraki sayfa »