Takip edin :
Güncelleme : 29.10.2020 04:37 - Perşembe
Modernizm - Post Modernizm
Modernleşme Kuramı  Eleştirel Bir Giriş
Modernleşme Kuramı, en özlü ifadesiyle, modern Batılı sosyal bilimcilerin modern olmayan toplumlar için yazdığı sosyolojik reçetenin adıdır. Eğer bugün toplumsal mühendislik diye bir şeylerden bahsediyorsak bun
Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye
Türkiye 1980lerden başlayarak postmodernite konusunu tartışıyor. Fakat şu ana değin kavramın ne anlamı ne de içeriği konusunda yeterince bir doygunluğa ulaşılabildi. Tam tersine, postmodernite âdeta çözdükçe d
Modernizmin Serüveni Bir temel Metinler Seçkisi 1840- 1990
Yaklaşık 150 yıllık bir zaman dilimi içinde üretilmiş, birbirinden etkilenmiş ama Türkçeye aktarılmamış temel metinleri biraraya getiren bu kitap, kuram/düşünce/estetik/bilim çerçevesinde üretilen işlerin "yaln
Bir Kriz Sürecinde Strateji Arayışları  Bırakın Ölüler Ölülerini Gömsün
Aslında modernlikten yakınmaya, şikâyet etmeye gerek yok. Bizi sıkıştıran asıl şey çünkü modernlik değil, kapitalizm. O ise modernlikle birlikte dünyamıza girdiği için bizi yanıltıyor; çünkü kapitalizm diyor ki
Yeni Kültürel Çalışmalar  Kuramsal Serüvenler
Gary Hall ve Clare Birchall tarafından derlenen Yeni Kültürel Çalışmalar: Kuramsal Serüvenler, yeni kuramsal serüvenler, yeni kuramcılar, yeni dönüşümler ve yeni serüvenler ana başlıkları altında yaşadığımız yü
Postmodernizmin Yanılsamaları
Girdabına kapıldığımız ulusaşırı kapitalizm çağını kavrayabilmek için başvurabileceğimiz söylenen postmodern düşünce tarzının birçok tuhaf ve çelişkili boyut barındırdığını seziyorduk... Bu tuhaflığın en belirg
Avrupada Aydınlanma
Aydınlanma 18. yüzyılda tüm Avrupa ülkelerinde olduğu kadar Kuzey Amerika?da da derin izler bırakmış bir entellektüel değişim hareketiydi. İnsan düşüncesini o tarihe kadar topluma egemen olmuş, yerleşik önyargı
Postmodernizmde Tartışmalar ve Uygulamalar
Yazar postmodernizmi bir yandan modern kuralların dışladığı değerleri, kültürleri, kimlikleri, düşünce ve ölçütleri anlamlı ve geçerli gören bir yaklaşım olarak ele alıyor ve onun modernist düşünce türlerine gö
Postmodernizm ve Holocaustun İnkar Edilmesi
"Holocaustun inkar edilmesi tarih yazmanın kurallarına uymaz. Bu başka bir türün, siyaset ya da nefret nutular türünün bir parçasıdır." (Robert Eaglestone)
Nietzsche ve Postmodernizm
Milenyumdan psikanalize, Kuantum Kuramından Kaçıklık Kuramına kadar bir dizi temayı işleyen Postmodern Hesaplaşmalar serisi, her biri çağdaş düşüncenin keskin ucunda duran, anahtar bir fikri ele alan ve yirmi b
Modernizmin Serüveni
Yaklaşık 150 yıllık bir zaman dilimi içinde üretilmiş, birbirinden etkilenmiş ama Türkçeye aktarılmamış temel metinleri bir araya getiren bu kitap, kuram / düşünce/ estetik / bilim çerçevesinde üretilen işlerin
Seyyid Ahmed Han ve Entellektüel Modernizmi
Son yıllarda İslâm dünyasında modernizmden ve modernist hareketlerden sıkça söz edilmektedir. İster Batı tarzı modernist hareketlerde, isterse reviyyalist hareketlerde olsun bu oluşumlarda Hindistan Alt-Kıtasın
Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm
Bu incelemede yer alan, Mai ve Siyah´ta Ahmet Cemil, hayalin mavisiyle gerçeğin siyahını hayalleriyle gerçekleri barışık ve bağdaşık tutamamanın trajedisini yaşar; Kiralık Konak´ta Hakkı Celis, geçmişin sağlam
Modernizm ve Ulusun İnşası  Erken Cumhuriyet Türkiyesi´nde Mimari Kültür
Sibel Bozdoğan´ın ilk kez Washington University Press´ten yayımlanan kitabı şimdi Tuncay Birkan´ın çevirisiyle Türkçe´de. Türkiye´nin siyasi ve entelektüel seçkinleri, 1923´te Türkiye Cumhuriyetinin ila
Modern ve Postmodern Feminizm
Bu çalışmada, kadın sorunu hakkında feminist literatürde yer alan yaklaşımlar, modern ve postmodern ayırımı çerçevesinde ele alınmaktadır. Çalışmanın temel amacı feminist yaklaşımların, Batı dünyasında 14. yüzy
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   Sonraki sayfa »