Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 02:25 - Çarşamba
Siyaset Felsefesi
Platodan Rawlsa Siyasi Düşünce Tarihi
Siyaset felsefesinin meşgul olduğu sorunlar ve konular, hiç kimsenin ilgisiz kalamayacağı kadar önemli ve kapsayıcıdır. Bu yüzden olsa gerek, tarih boyunca, yüksek düşünme ve muhakeme gücüne sahip insanların ço
Milletler ve Milliyetçilikler
Hiçbir ideoloji, hayatı milliyetçilik kadar etkileyip, içinde olmadı. Öyle ki, milliyetçiliğin harekete geçirdiği kitleler bir olay yüzünden kedere boğulurken başka bir grup sevinç içerisinde sokaklara dökülebi
Mutezile ve Siyaset
Peygamberin vefatından hemen sonra başlayıp, günümüze kadar müslümanları en fazla meşgul eden sorunlardan biri yönetim sorunudur. Yönetim sorunu tartışmaları, İslami ilimler arsında soyutluluk ve kuramsallığa e
Marksizm ve Kriminoloji Teorisi  Kavramsal Araçlar ve Eleştirel Bir Değerlendirme
Çalışmalarını uzun zamandır kriminoloji alanına hasreden Cowling, aynı zamanda Marksizm üzerine yapılan yıllık bir yayının da editörlüğünü üstlenmiştir. Bu kitap yalnızca bir Marksist kriminoloji kitabı değildi
Politik Ekonominin Yeni Bir Eleştirisi İçin
Endüstriyel hatırlatma aygıtlarının yaygınlaşması, hafızalarımızı da makinelere bağlı kıldı, öyle ki mesela artık en yakınlarımızın telefon numaralarını bile aklımızda tutmuyoruz -bununla birlikte imla denetim
İdeoloji
Siyasi sözcük dağarının aynı anda hem sempati hem de tereddüt uyandıran bir kavrami ideoloji. Ne olursa olsun, siyasi arenadaki hasimların her biri için esinleyici bir terim olduğuna da kuşku yok. İdeolojiyi
Liberal Adalet  Çağdaş Liberal Siyaset Felsefesinde Adalet Sorunu: Rawls, Hayek, Nozick Örneği
Armağan Öztürk, liberal siyaset felsefesini Rawls, Hayek ve Nozick gibi teorisyenlerin çalışmaları üzerinden ve adalet nedir ya da adil olmayanı adil olandan nasıl ayırt edebiliriz gibi sorularda kristalize ola
Toplumsal Değişme Sürecinde Siyaset ve Özgürlükler  Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi Üzerine Bir İnceleme
Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi Üzerine Bir İnceleme Özgürlük, birey ve grupların iktidar ve diğer toplumsal konumlar karşısında sahip olduğu haklar toplamıdır. Bu toplamın hacmini; toplumsal sınıfla
Ortaçağda Devletin İki Yüzü  Devletname: Liyakatin İzinde Devleti Düşünmek
Bu inceleme, Orta Çağın geniş dünyasından devlet ve siyaset felsefesi bağlamında devletin kurduğu yüzlerce ilişkiden ve siyaset felsefesinin temel kavramlarından olan devlet raiyyet ilişkileri düzleminde vaki o
Yeni Bir Siyaset İçin Felsefe
... Tarihin barışçıl sonunun gelip çattığını söyleyemeyiz. Tam aksine kargaşa, şiddet ve adaletsizliğin hâkim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kolektif eylemlerimiz için yeni simgesel biçimler yaratmak zorundayız.
İktidarın Simgeleri  Machiavelliden Foucaultya Politik Felsefe Çalışmaları
İktidar olgusu; ilkel insan gruplarının "toplum" hâline dönüşmesindeki temel etkendir. Doğadaki serbest birey "iktidar"ın siyasi erkiyle belirli bir düzene bağlanır ve toplumsal bir varlık hâlini alır. Tarih b
Hükümdar  (Ciltli)
Hükümdar hem sevilen hem de korkulan olmalıdır. Korkulan biri olmanın, sevilen biri olmaktan daha güvenli olacağı söylenebilir çünkü insanoğlunun nankör, vefasız, kaypak, yüreksiz veya açgözlü olduğu ileri
Toplumsal Düzenin İnşası  Polis Erkinin Eleştirel Teorisi
Kimse işçi olmayı kolayca kabul etmedi, gönüllü olmadı, rıza göstermedi. İnsanlar arasındaki ilişkilerin şeyler arasındaki ilişki haline dönüşmesinin hem kendisi hem de doğrudan sonucu ücretli emek kategorisini
Thomas Hobbesun Siyaset Felsefesi
Thomas Hobbesun yaşadığı dönemde Britanyada iç savaş yaşanmakta, gelişmekte olan ticaret burjuvazisi parçalı iktidar yapısından rahatsız olmakta, pazarın bütünleştirilmesi y.nünde talepler dile getirmekteydi. F
Kara Ayin  Apokaliptik Din ve Ütopyanın Ölümü
Ünlü siyaset felsefecisi John Gray Kara Ayinde Fransız Jakoben-lerden Rus Bolşeviklere, Nazilere kadar dünyayı dönüştürmeyi amaçlayan ütopyaların, binyılcı Hıristiyan inançların seküler bir uzantısı olduğunu gö
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »