Takip edin :
Güncelleme : 23.10.2020 06:29 - Cuma
Varoluşçuluk
Teist Varoluşçularda İman-Ahlak İlişkisi
Dinin en temel unsuru olan iman kavramının, bireyin hayatı ve davranışları üzerindeki etkileri, insanlık tarihi boyunca hakkında pek çok yorumun yapıldığı bir konudur. Bu bağlamda insanın ahlâkî olarak nitelend
Tarihsel Bunalım ve İnsan  Ortega y Gassetten Seçme Yazılar
İlk basımını 1992de yaptığımız Tarihsel Bunalım ve İnsanın üçüncü basımı. "Kavşak noktasındaki adamdır" Ortega y Gasset: XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın, geleneksel İspanyol kültürü ile çağdaş Avrupa kültürünün,
Tanrı ve Evrim
Bilimsel yönden evrim teorisi, hiçbir teorinin -bunun içine Einsteinın görelilik teorisi de dahildir- yapamadığı etkiyi yapmış geniş kitlelere yayılmıştır. Fakat en önemlisi dini yönden neden olduğu tartışma bo
Varoluşçu Teoloji
Martin Heideggerin, varlık felsefesi yapma adına insandan yola çıkan felsefesi, çağdaş insani durumu betimleyen bir felsefedir. Bu çalışmada Heideggerin teolojik kaygılar taşımadan yaptığı tespitlerin teolojik
Aristoteles Yazıları  Varlık, Bilgi ve Yaşam Üzerine
iyi yaşamak insanın asıl ereğidir; fakat bu önce yaşamayı ve birlikte yaşamayı gerektirir. Aristoteles, Politika: 1280b 30-35. Bazı canlılar doğa ile yaşarlar (phsusis); bazıları alışkanlıkla
Tragedyanın Doğuşu
Kendi evreninden bize farklı bakış açıları sunan Nietzschenin ilk kitabı Tragedyanın Doğuşu ya da Helenizm ve Pesimizin 1886da yayımlandı. Tiyatronun kaynağı müzikle bağdaştıran Nietzsche bu kitabunda, Apollon
Merleau-Ponty Üzerine
"Dünyanın gördüğümüz şey olduğu doğrudur, ama yine de ona bakmayı öğrenmek zorunda bırakılırız..." İnsan varlığı, doğumundan itibaren dünyayı ve şeyler arasında sahip olduğu yeri olduğu gibi görme yetisine sahi
Evrensel İşleyiş ve Ruhların Hasadı
üm yaratımın doğası koşulsuz sevgidir ve sonsuzluğun çocukları olan bizler de tam olarak koşulsuz sevgiden yaratıldık. Bizler hepimiz, evrendeki varoluşu BİR kılan bu tek-özün ışığını yeniden hatırlamak ve payl
Kierkegaard Birey ve Varoluş Üzerine
19. yüzyılın çığır açıcı filozoflarından birisi olarak göze çarpan Soren Kierkegaardın varoluşçu felsefenin doğmasında büyük katkıları olmuştur. O eleştiri yağmuruna tuttuğu Hegel gibi büyük sistemci filozoflar