Takip edin :
Güncelleme : 20.10.2020 14:35 - Salı
Genel İletişim
İletişime Giriş
İletişim. İnsana özgü ve insanca bir olgu. İnsanın yaşam serüveninin ta kendisi. İnsanın insanla buluşmasının, kaynaşmasının temel harcı iletişim. İnsanca paylaşımların, topluluk haline gelişlerin, toplumsal ya
İletişim Tarihi  Teknoloji-Kültür-Toplum
İletişim tarihi sadece günümüz medya teknolojilerinin tarihinden ibaret değildir. Bu tarih, insanın yeryüzündeki varlığına içkindir. İnsan, temel bir iletişim gücü olarak varlığını sürdürebilmek ve geliştirebil
Hal Bu Ki Kral Şeffaf
Her alandaki değişimin kristalleştiği yer insan. Ama onun kilidini ancak o isterse açarsınız, bazen o istese de çilingir ustalığı gerektirir yine de, bazen kapıyı tıklattığınızla kalır eli boş dönersiniz, bazen
İnternet Bir Oyun Bahçesidir
Birikmiş borcunu çizdiği bir örümcekle ödemeye çalıştığı olayda ya da Lütfen Benim İçin Bir Logo Yap, Pasta Grafik de Olsun. Hem de Bedava Olsun! diye bilinen, kişisel iletilerle milyonlarca insanın gelen kutus
Medyatik Kimlikler
Medya trafından yaratılan kimliklerin nasıl ötekileştirildiği, farklılıkların hangi yöntemlerle abartılarak sıradışı kimlikler biçimine sokulduğu ve ne tür medyatik sunum biçimlerinin gerçekleştirildiği konular
Örgütsel İletişim  İletişim Doyumu ve Kurumsal Bağlılık
Çalışma hayatı yeniden şekilleniyor. İletişim, ekonomide, siyasette, toplumsal hayatta ve sanatta temel belirleyici faktör haline geliyor. Örgütsel hayat pratikleri gelenekselin dışında anlam kazanıyor ve örgüt
İletişimci Liderlik
Ünsal Oskayın da belirttiği gibi, iletişim, insanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünüdür. Ayrıca varlık sürdürme biçiminde meydana gelen her türlü gelişmeden ve değişikliklerden kolayca etkilenen bir olgudur.
Halkla İlişkiler ve Reklamın Anatomisi
Bu kitaptaki fikirlerin çoğunluğu nihayetinde daha iyi bir halkla ilişkiler çabası için/de değil, halkla ilişkilerin bir karşı hegemonya aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışması içinde ele alınmalıd
Halkla İlişkiler ve Reklamın Anatomisi  Eleştirel Bir Kavrayış
Bu kitaptaki fikirlerin çoğunluğu nihayetinde daha iyi bir halkla ilişkiler çabası için/de değil, halkla ilişkilerin bir karşı hegemonya aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışması içinde ele alınmalıd
Dizim Başladı! Kapat, Sonra Anlatırım  Televizyonda Hikâye Anlatıcılığı
Aşk-ı Memnu kitabı bize ne anlatırdı, dizi filmi neler anlattı? Neden Yeşilçam Sinemasında sevdiğine kavuşamayan kadınların çocukları evlendikleri değil de sevdikleri adamdandır? Reality TV mi gerçek yoksa haya
Tutum Algı İletişim
İletişim ve tutum değişimi kuramsal çalışmaları 1940lı yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Önceleri insan organizmasının dinamik bir dengede olduğu varsayımından hareket edilmiş ve yanlış sonuçlara varılmıştır
2000 Sonrası Türk Sinamasına Eleştirel Bakış
Sinemanın dünyadaki misyonu, etkisi ve yansımaları dikkate alındığında Türk Sinemasının özellikle 90ların ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde ivme kazandığı görülecektir. Türk Sineması daha proje aş
Radyonun Abecesi
Radyonun Abecesi, bir radyo istasyonunun nasıl kurulacağı, radyoda kimlerin hangi görevleri üstleneceği ve radyonun nasıl bir marka haline getirileceğiyle ilgili bilgilerin yanı sıra, radyo yayıncılık anlayışla
Gündem Belirleme
Gündem belirleme nedir? Medya gündemi nasıl oluşmaktadır? Kamu gündemini ve siyasal gündemi belirleyen unsurlar nelerdir? Medya gündemi ve kamu gündemi arasında nasıl bir ilişki vardır? Medya ve siyaset arasınd
Dil Yarası  Kürt Meselesini Konuşmak
Kürt Meselesini Konuşmak FUAT KEYMAN - SEDAT LAÇİNER - ÜMİT FIRAT - AKIN ÖZÇER - FARUK LOĞOĞLU - TARIK ZİYA EKİNCİ - YANKI YAZGAN - AYHAN AKTAR - ALTAN TAN - METİN HEPER BEKİR AĞIRDIR - BEJAN MATUR - DOĞU ERG
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »