Takip edin :
Güncelleme : 25.10.2020 03:10 - Pazar
Halkla İlişkiler
Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi  Araştır  Planla  Uygula  Değerlendir
Değişen dünyanın değişen koşullarına göre hedef kitlenizi, pazarınızı tanımak, onu analiz etmek, isteklerine göre işletmenizde ya da kurumunuzda gerekli değişiklikleri yapmak sizin de amaçlarınız arasında yer a
Halkla İlişkilerde Araştırma
ÖNSÖZ Halkla ilişkilerde araştırma planlaması bir kaç yönden önemlidir: ilki, örgütsel bir işlev olarak gerekli rolleri gerçekçi biçimde yerine getirmek üzere araştırmaya duyduğu gereksinim. İkincisi, halkla il
Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları
Konu Başlıkları: Stratejik Halkla İlişkiler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konu Gündem Yönetimi Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi Kurum Kimliği Kurumsal İtibar
Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler
ÖNSÖZ Halkla İlişkiler mesleği ticarî örgütlerde yoğun ve yaygın şekilde kullanılıyor olmasına karşılık, yerel yönetimlerde ne derece uygulandığı ancak özel olarak ilgilenenler tarafından anlaşılmıştır. Gerçekt
Halkla İlişkiler  Bir Kültür Politikası
Halkla İlişkiler- Bir Kültür Politikası
21. Yüzyıl Okuryazarlığı  (Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler)
"Küreselleşen dünya kültüründe medya ve teknolojinin birbirine yaklaşmasıyla beraber dünyayı öğrenme şeklimiz değişmiş ve eğitimin en temel kavramlarını bile anlamak zor hale gelmiştir. Bir yayını sadece okuma
Halkla İlişkiler: Bir Gerilla Savaşı
Halkla İlişkiler: Bir Gerilla Savaşı (Kablolu Dünyada) Michael Levineın efsanevi halkla ilişkiler sokak savaşı taktiklerini İnternetin geniş kullanım alanına aktarıyor. Yeni iş kuranlar, girişimciler ve en az p
Profesyonel Bir İlişki: Medya ve Halkla İlişkiler
İletişim olanakları bir yandan büyük bir hızla çeşitlenir ve genişlerken, bir yandan da doğru ve etkin iletişimi giderek güçleştiren tehditler yaratıyor. Türkiyede medya ilişkilerinin profesyonel ve etik ilkele
Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler kelimesi İngilizce "public relation" kelimesinin tam çevirisi olarak dilimizde yer alan ve çok sık kullanılan kavramlar arasına giren bir iletişim disiplinidir. İçindeki "halk" kavramından dola
Türkiyede Halkla İlişkilerin Gelişimi
Halka ilişkilerin felsefi ve toplumsal boyutlarını inceleyen çalışmalar ağırlıklı olarak yurt dışında bulunmaktadır. Ülkemizde bu tür kitaplar maalesef fazla bulunmamaktadır. Bu kitap, ülkemizdeki Halkla İlişki
Neye Yarar Hatıralar?  Bellek ve Siyaset Çalışmaları
Toplumlar neyi hatırlar? Nasıl hatırlar? Geçmişe referans vermeyen bir bugün ve yarın mümkün olmadığına göre, geçmiş nasıl kurulur? Hatıralar, neye yarar? Hatırlama ve unutma üzerine düşünmek, tarihe ve topluma
Dijital Kabilelerin İzinde  Sosyal Medyada Netnoğrafik Araştırmalar
Bu kitap sayesinde, sosyal medya olarak tabir edilen, dinamik ve giderek önem kazanan dünya hakkında daha anlamlı, derin ve faydalı bir anlayış geliştirilmesine Netnografinin nasıl katkıda bulunabileceğini keşf
Röportajlarım
Arap Baharı dedikleri süreç nasıl gerçekleşti? Niye liderlerin hepsi ardı ardına devrildi, zamanlama olarak niye böyle çözüldüler? Adeta domino taşları gibi Şimdi bütün bu ayaklanmayı neyin başlattığına bakarsa
BİLGİ YÖNETİMİ VE SANAL HALKLA İLİŞKİLER
üzere 21. yüzyıla gelindiğinde artık bilgi stratejik kaynak haline gelmiştir. Teknolojik gelişme belirli bir iti yaparak insan yeteneklerinin kat kat artmasını sağlamıştır. İnsan yeteneklerinde yüz katlık artış
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »