Takip edin :
Güncelleme : 20.10.2020 14:18 - Salı
İletişim Bilimleri Giriş
Çalışanım Sen Çok Yaşa  Kurum İçi İletişimde Ben/Sen Değil Biz Olabilmek Üzerine
Çalışanın verimliliği ancak yönetim ve çalışanın birlikte bir takım oluşturabilmesine bağlıdır. Yönetim ve çalışan arasındaki iletişim koptuğunda ya da çalışan ve yönetim arasına aşılamaz mesafeler girdiğinde i
Büyüdükçe
Değerli Anne-Babalar ve Eğitimciler! Elinizdeki kitap, sizlerin çocuklarınızı ya da öğrencilerinizi daha yakından keşfetmenize yardımcı olacak. Aysberg misali şuuraltında gizli kalan sırları gün yüzüne çıkaraca
İletişimsizlik Becerisi
İletişim, kişilerarası düşünce ve duygu alışverişidir ve öğrenilmiş bir davranıştır. Kişilerarası problemlerin çoğunluğunun kökeninde iletişimsizlik yatar. İletişimsizlik Becerisi, bu durumdan yola çıkarak duyg
E-Devlet  Kamu Yönetimi Ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler
Günümüzde, kamu yönetimi sistemlerini daha etkin, verimli, şeffaf, katılımcı ve vatandaşlarına karşı daha sorumlu hâle getirmeyi amaçlayan devletler; bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmaya
Medya Kültür ve Edebiyat
Kültür Bilimi ve Yönetimi kapsamında hazırlanan bu eserde Türk kültürü ve edebiyatı ile medya rasındaki köklü ve çok yönlü ilişki disiplinlerarası yaklaşım ve yöntemlerle incelenmektedir. Ayrıca bu raştırmada,
Kitle İletişim Kuramları  Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar
Medya var olan toplumsal yapının sürdürülmesinde ve yeniden üretilmesinde çok önemli ideolojik ve ekonomik işlevleri olan önemli kurumlardandır. Özellikle küreselleşme sürecinde medyanın çokuluslu şirketler ve
İletişim Kurma Becerileri
Sanayi devriminden sonra dünyada meydana gelen hızlı değişimler özellikle bilim ve teknoloji alanında yaşanmıştır. Öncelikle bu yüzyılın başından beri gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte çoğalan insan nüfu
İletişim  Nasıl Daha İyi Anlar ve Anlaşılırım
İnsanların, birlikte yaşayabilmeleri için her şeyden önce birbirleriyle iletişim kurmaları gerekir. İletişim kurabilmek için ise brirbirimiz ile nasıl konuşacağımızı ve birbirimizi nasıl dinleyeceğimizi bilmeme
Kalkınmada Biyoteknoloji  Alternatif Yaklaşımlar ve Güney Ülkelerinden Örnekler
Toplum Yanlısı Bilim: Uyarlanmış biyoteknoloji ve genomiğin gelişmesi Kalkınma için biyoteknolojilerin yeniden yapılandırılması: Dört belgesel
IPTV Yayıncılığın Sorunları ve Geleceği  Sektörün Aktörleriyle Derinlemesine Mülakatlar
IPTV yayıncılığı; televizyon yayıncılığı, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri oyuncularını biraraya getiren yeni ve önemli bir iş modeli olarak yayıncıya ve izleyiciye çok önemli avantajlar sağlamaktadır. T
Gazeticilik ve Halkla İlişkiler Mesleği  Mücadele mi, İş Birliği mi?
Kitap, gazeteciler ve halkla ilişkiler profesyonelleri arasındaki mesleki ilişkinin doğasını, her iki mesleğin gözünden ele almaktadır. Gazetecilik alanındaki akademik çalışmalara nazaran halkla ilişkiler alanı
Medyadan Yansıyanlar
Konu 1: Kaderci Jacques ile Efendisi Televizyon Konu 2: Kitle Kültürü ve Sirk Kültürü Konu 3: New Yorktan Nevşehire: Asmalı Konak Konu 4: Popüler Kültür ve Popüler Müzik Konu 5: Tüketici Kitleler Olarak Evd
Elektronik Ticaretten Sosyal Ticarete Dönüşüm Sürecinde Ölçümleme
Elektronik Ticaretten Sosyal Ticarete Dönüşüm Sürecinde Ölçümleme kitabı, birinci bölümde öncelikle bu noktaya nasıl gelindiği ile ilgili olarak başka yerde göremeyeceğiniz bütüncül bir yaklaşımla son kırk yıll
İletişim Okumaları  Disiplenlerarası Bir Alanın Kuramsal Uzamından Yansımalar
Birçok insanın çeşitli düzeylerde çok değerli katkılar sağladığı bu kitap, iletişim alanına disiplinlerarası bir yaklaşım sergiliyor. İletişim alanının farklı boyutlarıyla ilgilenen akademisyenlerin kendi uzman
Satışta İletişim ve Bedenin Dili
Günümüzde satış, sadece müşteriye mevcut ürünü satmakla sınırlı olarak düşünülemez. Başarılı bir satış, aynı zamanda müşteriyle sağlam, kalıcı ve kaliteli bir ilişki kurmaya dayanır.İyi bir satış temsilcisi, iy
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   Sonraki sayfa »