Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 06:08 - Çarşamba
Alevilik - Bektaşilik
Alevilerin Kemalizmle  İmtihanı
Cumhuriyet tarihinin yüzleşmekten kaçındığı "sorun"lardan birini daha tartışmaya açıyor Cafer Solgun. "Dersim Dersim"le kazdığı vicdan cephesini, "Alevilerin Kemalizmle İmtihanı"nın genişletilmiş baskısıyla der
Günümüzde Alevilik Bektaşilik  Oluşumu, Dünü, Bugünü
Bu eserin hazırlanmasında birkaç ana sebep etken olmuştur diyebiliriz. Bunlardan ilki Alevilik-Bektaşilik hakkında bilgi veren birçok kaynak olmasına karşın, anlatımlarının çok geniş olmaları ve bugünkü koşulla
Alevi Bektaşi Geleneğinde Kuran Anlayışı
Alevilik-Bektaşilik Anadolunun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde büyük bir rol oynayan bir halk İslam inancıdır. Ancak XVI. yüzyıl sonrasında Alevi-Bektaşiler bazı çevreler tarafından mülhit ve zındık olarak ni
Türkiyede Alevilik  Alevileri Anlamaya Çalışmak
Dünyanın en güzel ve en zengin coğrafyalarından biri olan Anadoluda yaşıyoruz. Tarih boyunca binlerle ifade edebileceğimiz görüşler, dinler ve gelenekler yaşandı bu topraklarda. Yine binlerle kabileler, aşiretl
Hallac-ı Mansur  Yaşamı-Felsefesi-Etkileri
Hallac-ı Mansur dile getirdiği enel-hak düşüncesiyle İslam tasavvufunun zirve isimlerinden biri olduğu kadar, Alevî-Bektâşî anlayışının kendisinden etkilendiği ulu şahsiyetlerden biridir. Alevî-Bektâşî dergahın
Alevilik  İnanç, Edep, Erkan
Alevilik, uçsuz bucaksız, engin bir sevgi denizidir. Bu denizi oluşturan damlalar, birbirinin öz kardeşidir. Aralarında tevhit (birlik) vardır. Tevhit demek; Hakkın ve halkın tek vücut oluşu, aralarında ikilik
Alevi ve Bektaşi Yayınlarının Temel Sorunları, Çözüm Önerileri
Yüzyıllar boyu çeşitli medeniyet ve kavime ev sahipliği yapmış olan Anadolu ve Balkanlarda savaşlar,depremler,siyasal çalkantılar toplumların kültürel yapısında çok derin izler bırakmıştır.Burada yaşamakta olan
Balkanlarda Hacıbektaş Veli ve Öğrencilerine Ait İzler  (Bulgaristan-Makedonya-Arnavutluk)
Osmanlının Balkanlarda yerleşmesinde ve genişlemesinde,Horasan Erenleri önemli rol oynar. Hemen tamamına yakın kısmının Hacı Bektaş Velinin öğrencilerinin oluşturduğu bu erenlerin hoşgörülü yaklaşımları,Balkan
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nusayriler ve Nusayrilik (1745-1920)
İnançlarımız,varlık nedenlerimiz arasında önemli bir yere sahiptir.Bunlar,bizi biz yapan,bir diğerimizle aramızda ortak bağlar oluşturan unsurlardandır. Türkiyede kendilerini Nusayri olarak tanımlayan kimseleri
Osmanlı Belgelerinde Bektaşilik
Tarihsel belgeler bizim hafızalarımızdır.Onlar hem geçmişte yapılanları anlatır hem de günümüzde yapılması gerekenlere ışık tutarlar.Arşiv kayıtlarının gün ışığına çıkarılması, onlardan araştırmacıları ve ilgil
Alevi ve Bektaşi Gerçeği
Alevilik ve onunla örtüşen Bektaşilik hakkında yazı yazabilmek için o yörelerle ilgili sosyal yapıyı çok iyi bilmek ve bu durumu sosyolojik açıdan ele alıp değerlendirmek lazım gelir.İslamiyetin ilk yıllarında
Alevi Bektaşi Tahtacı Nefesleri
Dârül-Fünun İlâhiyat Fakültesinde ihdas ettiği ve okuttuğu Akvam-ı İslâmiyye Etnografyası dersleriyle ve ayrıca Alevîler ve Tahtacılar üzerinde yaptığı saha araştırmalarıyla yazar, Kültürel Antropolojinin bağım
Kirlilik Kavramı ve Aleviliğin Asimilasyonu
Hepimiz, pek çok kez, yaşama sevincini çocukların gözlerinden görmüşüzdür. Yaşama sevinci, belki de, tüm farklılıkların anlamsızlığını ortaya koyabilecek ve herkes için geçerli olacak şekilde korunması gereken
Tartışılan Alevilik  Türk ve İslam Boyutuyla
Bu çalışmanın temel motiflerini veren unsurlardan birisi Türk ve İslam tarihi okumalarım sırasında gözden geçirdiğim temel kaynakların kayıtsız, kaygısız bir biçimde felsefe ve yöntem konusunda kararlı bir düşm
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »