Takip edin :
Güncelleme : 5.6.2020 19:08 - Cuma
Alevilik - Bektaşilik
Alevilik ve Sorunları
Emevilerle Abbasiler döneminde hakları kısıt-lı köle ve işçilerle Türk, Kürt, Acem gibi azın-lıklara mevali denirdi. Alevilik, can ve mal güvenlikleri de bulunmayan mevalilerin ken-dilerine zulm eden yöneticile
Aleviliğin Yazılmayan Tarihi  Kavramlar, Kaynaklar, On İki İmamlar, Tarih, Sürek, İnanç, İbadet, Edebiyat
Son yüzyılda Alevîliği yazanlar, hep Alevîliğin öz kaynakları olmadığını ifade etmiş ve onun gerçeğini, özünü yok saymıştır. Farklı uluslara ve ırklara ait hurafelerin bir yansıması olarak kabul edilen Alevîlik
Aleviliğin Kayıp Hafızası Dergahın Sırrı
On üçüncü yüzyılda, güvercin suretine girip, göğün tavanından Hacı Bektaş Veli Dergâhına inen kimin ruhuydu? Bu zamanda Hacı Bektaş Veli Dergâhında ne oldu? Ana Tanrıça Ma, tedbil-i kıyafet edip Hacı Bektaş Vel
Türklük ve Alevilik
Kitabımıza muhtasar bir Türk tarihi yazmakla başladık. Çünkü, bir milletin dünya tarihindeki yeri tesbit edilmeden hızla ilerleyen medeni milletler arasındaki seviyesini ve sırasını ortaya koyabilmek mümkün değ
Dersim Merkezli Kürt Aleviliği  Etnisite, Dini İnanç, Kültür ve Direniş
Uzun süredir Alevi sorunu Türkiyeyi gündeminde tartışılıyor. Kürt Sorunununun tartışıldığı bu son dönemde Alevilik sorunu da güncellik kazandı. Daha önceleri Kürtleri inkar eden resmi söylem, bu söyleminden art
Sır Kapısı
Bazı konularda ezber bozmak zor biliyorum. Aynı sıkıntıyı hepimiz yaşıyoruz zaman zaman. Bu karmaşa ve bölünmüşlük içinde, bazen akıl ile gönül bir şeyin şifresini çözemeyince, göz olanı doğru göremiyor. Yılla
Alevi Soykırmı
Yazardan Dünyada hiçbir halk, topluluk yok ki, adından bahsedilirken korku, endişe ve çekingenlik olsun. Hiçbir halk yok ki kendi toprakları üzerinde yaşarken yabancılık çeksin. Dağdan gelen bağdakini kovar
Hızır - Hak Yol
Talip, pire pir olmakla güncellemeyi başlatan olmalıdır. Talip nuru pak insandır. Yanıp, yunup, soluk verip, ax diyen axret olandır. Paklık axretlik olmaktır. Axın kabul etmediği paklanmış sayılmaz. Talip ax i
Klasik Kaynaklarda Heterodoks Dervişler ve Heterodoksi
Alevilik Bektaşilik araştırmalarının birçok önemli kaynağı arasında yer alan eserlerden bir seçki yapılarak hazırlanan bu kitaptaki yazılar, Türk kültürü ve Anadolu din ve sosyal tarih vurgusu ile Alevilik Bekt
İnanç ve Ahlak Bağlamında Alevi Öğretisi
Aleviliğin ahlaki özünü oluşturan Kâmil İnsan kuramı çok özel bir teoloji ile desteklenmektedir. Yani Alevi inancı, Alevi ahlakının türevidir. Bu anlamda Alevilik olgusu ahlak ile dini özel bir yapıda bağdaştır
Bektaşilik İncelemeleri  Bölgeler, Tekkeler, Mezarlar, Gelenekler, Rivayetler
Bektaşilik incelemeleri, sadece Anadolu değil, aynı zamanda İstanbul, Rumeli, Irak, Mısır, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve Avusturya-Macaristanı da inceleme kapsamına dahil
Alevilik  Alevi Deyişlerinin ve Gülbanglarının Sosyolojik Analizi
Alevilik, Türkiyede en çok ilgi çeken ve tartışılan konulardan biridir. Alevi olmayanlar; "Alevilik Hz. Aliyi sevmekse ben de aleviyim, hatta en büyük alevi benim!" gibi ifadelerle yüzeysel yaklaşımlar sergilem
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   7   Sonraki sayfa »