Takip edin :
Güncelleme : 5.6.2020 18:48 - Cuma
Alevilik - Bektaşilik
Alevi Kürtler  Dinsel, Etnik ve Politik Sorunlar Bağlamında
Alevi Kürt kimliği üzerine yaptığı kapsamlı araştırmada Erdal Gezik, konuya çok geniş bir bakış açısıyla yaklaşıyor: Etnik ve dinsel tanımlamanın sorunlarını, dilsel ayrışmanın boyutlarını, Alevi-Sünni ilişkile
Alevilik-Bektaşilik Yazıları  (Aleviliğin Yazılı Kaynakları - Buyruk Tezkire-i Şeyh Safi)
Alevilik-Bektaşilik, Türkiyede son yirmi yılın en fazla tartışılan konularının başında gelmektedir. Tarihsel, kültürel, dini, siyasi ve toplumsal pek çok yönü bulunan bu olguyla ilgili, yüzlerce eser ve makale
Yaşayan Alevilik
Elinizdeki "Yaşayan Alevilik" adlı bu kitap 20 yılı aşan bir süredir Alevilik konusunda yapmış olduğum derleme çalışmalarının bir sonucudur ve Yaşayan Aleviliğin tespiti yapılmaya çalışılmaktadır. 1988 yılınd
Alevi Kimliğini Tartışmak Kitap 1  Alawiydiler Hem de Kızılbaş
"Bütün inkar edenlerin inkardan geldikleri; yaratılışı insan merkezli açıklayan felsefesi; Hakkı insanda gören derin kavrayışı; Cem erkalı ibadeti; müsahipliği farz gören sosyal düzeni, öbür dünyasız ve kıyamet
Anadoluda Aleviler ve Tahtacılar
Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân, 1923 yılından vefat ettiği 1954 yılına kadar, pek çok akademik kuruluşta çeşitli görevler almış bir ilim adamıdır. Akademik hayatına, 1923 yılında, Sahn Medresesi Kısm-ı Âlîsinde F
On İki İmam Sevgisi ve Gerçek Alevilik
Ülkemizde her zaman gündemde olmasına rağmen, On İki İmam ve Alevilik hakkında dört başı mamur bir araştırma mevcut değildir. Hissi ve sathi değerlendirmeler bu hassas mevzuya ışık tutmaktan uzaktır. Çok geniş
Anadolu Aleviliği
Bin yılı aşan bir süredir Alevi ve Sünniler bu topraklarda birlikte yaşıyorlar. Dolayısıyla Alevilik tamamen bu coğrafyaya ait ve güncel bir konu . Anadoluya özgü olan Alevilik hakkında -önemi dikkate alınırsa
Alevi Gözüyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Erzincan Örneği
Kendilerini azınlık olarak gören, bir şekilde haksızlıklara uğradıklarını veya devlet tarafından önemsenmediklerini düşünen toplulukların kendilerini sosyal huzur ve güven içinde hissetmeleri ülkenin genelini i
Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik
Alevilik-Bektaşilik, son yirmi yıldır ülkemizde tartışılan ve güncelliğini koruyan konuların başında gelmektedir. Ancak Alevilik ya da tarihsel adıyla Kızılbaşlığın çeşitli siyasi ve sosyal sebeplerle tarih boy
Sosyolojik Açıdan Alevilik - Bektaşilik  Abdal Musa Tekkesi Üzerine Bir Araştırma
Günümüz Alevilik - Bektaşiliğinin sağlıklı bir şekilde ortaya konabilmesi için yaşayan ana merkezlerinden yola çıkarak hareket etmek gerekmektedir. Hem tarihi hem de günümüz sosyal değişme süreci ile ilişkili o
Alevi Olmak
Alevilik, yüzyılın başından beri en çok aşındırılan felsefe ve inançların başında gelir. Aleviliğin anlatılmaya ve tartışılmaya başlandığı son yüzyıl, Aleviliğin en kirletilmiş ve temizlenmeye muhtaç dönemidir.
Hızır - Hakyol
Talip pire pir olmakla güncellemeyi başlatan olmalıdır.Talip nuru pak insandır.Yanıp,yunup,soluk verip, ax diyen axret olanıdır.Paklık axretlik olmaktır.Axın kabul etmediği paklanmış sayılmaz. Takip ax ile pa
Deşti Kerbela Fırkatı Ehl-i Beyitin Izdırabı
Elimizdeki eser Kerbela olayını anlatırken meseleyi bir Yezide, bir Muaviyeye dayandırıp bırakmaktadırlar. Oysa, asıl mesele bu değildir. Biz bu eserimizde temel nedenleri ortaya koyacağız. Aslında Muaviye bir
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Sonraki sayfa »