Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 00:36 - Salı
İslami Eğitim
Şahsiyet Terbiyesi ve Din Eğitimi
Bu eser, çağdaş, psikolojinin ve modern pedagojinin önemli bir konusu ve sorunu olan şahsiyet ve karakter kavramlarını ve bununla ilgili olarak ruh ve ahlak eğitimini batılı kaynaklardan, büyük islam t
İslam Eğitimine Giriş
Her kademeden eğitim kurumu, çocuklara din konusunda tutum kazandırırken dikkatli olmak zorundadır. Zira din konusunda hataların telafisi zordur. Din konusunda yeterli bir tutuma sahip olmamış veya aldığı yanlı
Din ve Ahlak Öğretiminde Oyun Örnekleri
Günümüzde geleneksel öğretim yöntemlerinden çok, yaparak ve yaşayarak öğrenmek ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerden aktif, katılımcı, yaratıcı ve üretken olmaları beklenmektedir. Bu süreçte öğrencilerin aktif ol
Hz. Peygamberden Anne-Babaya 50 Nasihat
Anne-Babaya 50 Nasihat; ebeveynin çocuklarıyla olan ilişkilerine, onlara yaklaşım tarzlarına, çocuklarının eğitimlerinde izlemeleri gereken yola, anne-babanın aile hayatında özen göstermeleri gereken hususlara
Hz. Peygamberden Eğitimcilere 50 Nasihat
Eğitimcilere 50 Nasihat; Ben de bir eğitici olarak gönderildim diyen Hz. Muhammedin, bugünün öğretmenlerine rehberlik edecek hazine değerindeki örnekliklerden oluşan özgün bir eser
İslamda İrşad
İslâmî ilimler tarihi çerçevesinde ulema ve çağdaş yazarlar İslamda irşadın neliği ve nasıl olması gerektiği üzerine yazılar kaleme almış ve bu konuda fikirler öne sürmüşlerdir. Bir bilginin ve bir yaşam biçimi
Ahlak İlmi
Ahlak ilmi, beşeriyetin hakiki yolunu belirleyen, diğer bir ifadeyle insan ruhunun yetilerini olması gereken gerçek değerine ve mükemmelliğe sevkeden ilkelerden bahseder. İnsandan başka varlıkların ve yaratılmı
Tecvid Risalesi
Kuran-ı Kerimin aslına uygun, doğru ve güzel bir şekilde okunmasıyla ilgili kuralları içeren Tecvid ilmi.
Allah İlk Öğretmenim
Öğrenmek, kendini geliştirmenin ve yenilenmenin vazgeçilmez ilk adımıdır. Öğrenmek, erdemli olabilmenin ve meleklerden üstünlüğün ilk gizemidir. İlk ceddimiz Hz Âdemin (as) öğrenme yetisiyle donatılarak nasıl y
Cennetin Rövanşı
İnsani gelişimin önündeki ezeli engellerden İblisle Ademin karşılaşması tarafsız bir saha olan bir bahçede gerçekleşmiştir. Buradaki karşılaşma galibiyet veya yenilgi olarak telakki edilmeyecektir. Sadece rakip
Özel İslam Mektepleri
Ne anlatıyor? Osmanlının son döneminde 11 farklı ülkenin açtığı sayıları binleri aşan yabancı okullar, bir yandan da azınlıkların açtığı kendi okullar vardır. Böyle kritik bir dönemde Osmanlı vatandaşları, ken
Derd-i Derûn
İlk yaratılan nur... Son peygamber... Hz. Âdem (as)den itibaren müjdelenen ve kâinatın hürmetine yaratıldığı zat... Kâinat ağacının en muhteşem, en mükemmel, en olgun, en son meyvesi... Hz. Âdem (as)in tövbesin
Niçin Namaz (Cep Boy)
Niçin Namaz, namaza dair akla gelebilecek pek çok soruya Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nurlarından istifade ederek ikna edici cevaplarla hazırlanmış, her inananın muhakkak başucunda bulundurması
Din ve Ahlak Öğretiminde Drama Örnekleri
Eğitimde drama; insanın kendini başkalarının yerine koyarak çok yönlü düşünmesini sağlayan, bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol almasını, kendini ifade edebilmesini sağlayan, yaratıcı ve araştırıcı olma istek
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »