Takip edin :
Güncelleme : 29.10.2020 05:33 - Perşembe
Kur`ân-ı Kerîm Üzerine
Kuranın Harika Mesajları
Rahman, Vakıa, Necm ve Hadid surelerinin bilimsel ve ilahi sırlarını açıklayan yorumlardan oluşmaktadır.
Kuran Okuma Esasları
Kuran-ı Kerimin harfleri ve kelimeleri, okunuş konusunda tüm yanlışlardan korunmuştur. Allahın Kitabını okumak, kulu, yaratıcısına yaklaştıracak metodların en başarılısı ve üstünüdür. Müslümanlar yüce Kitaplar
Yaşayan Kuran
Hz. Peygamber(asm) kimdir? sorusuna verilebilecek en isabetli cevap, O Yaşayan Kurandır olacaktır. Yaşayan Kuranı(asm) rehber edinmenin yolu, onu Kuran ölçeğinde Misyonu, Vizyonu ve Aksiyonuyla tanımaktan geçer
KURANI KERİMDE ÇALIŞMA KAVRAMI SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞMA
Elinizdeki kitapçık, 1970li yıllarda yapılan bir araştırmanın ürünüdür. Yazarı, elindeki malzemeyi tamamiyle değerlendirmiş değildi. Konuyu biraz daha ve özellikle zihinsel çalışma yönünde işlemek istiyordu. İn
Kurânın Tasavvufî Yorumu
Kurân-ı Kerîm, anlaşılmamak üzere gönderilmiş şifreli bir kitap olmadığı gibi, her isteyenin istediği anlamı yükleyebileceği sürrealist bir tablo da değildir. Zira kendisinde de ifâde edildiği üzere o, -özellik
III. Kuran Haftası Kuran Sempozyumu
1995 Ramazanında başlayıp her yıl periyodik olarak devam eden Kuran Sempozyumlarının artık geleneksel hale gelmesi sevindirici bir durumdur. Yedincisi Kayseride, sekizincisi Yozgatta gerçekleştirilen, dokuzuncu
Kuranî Sesleniş II
Kuran üzerinde çalışmak, hele onun ne demek istediği hakkında söz söylemek zannedildiğinden çok daha zordur. Kuran, kendi ifadesi ile söyleyecek olursak insana ağır bir yük yüklemiştir. Bunun farkına vardığınız
Kuran Coğrafyası
Yeryüzünde ve yeryüzünden (toprak) yaratılan insan, yeryüzü ile içiçe bir hayat sürmektedir. Yerle birlikte geçirdiği yorucu bir hayatın ardından yine onun bağrına kendini bırakır. Genel olarak yer (arz) diye a
İlk Mesajlar
Sonra kozamızdan taşarak Hiradan şehre inmeli, toplumsal sorumluluk yüklenmeli ve gereğini yerine getirmeliyiz. Üzerimizdeki örtüyü atmalı, kalkmalı ve başka uyanışları başlatmalıyız. Ebedi mesajları yaşayar
Kurana Giriş
Kuran-ı Kerimde her ne okuyorsanız, onun inmiş olduğu 10 bin kişilik Mekkede, 10 bin kişilik Medinede, nüfusu 10ar bindi bunların, Anadoluda birer kasaba gibi yani, Kuran sonuçta bir kasabaya inmiştir. Bir kasa
Anlamın Buharlaşması ve Kuran
- Biz bir metni nasıl anlarız? - Anlama faaliyeti esnasında neler olup biter? - Bir metni doğru olarak anlamak imkânı var mıdır? - Anlamı doğru ya da yanlış olmakla nitelemenin ölçütü (nesnel koşulları) var mıd
Kelimeler Arasındaki Farklar -Kitâbul-Furûq-
17. ve 18. asır Osmanlı düşünce hayatını derinden etkileyen ve Rûhul-Beyân adlı tefsiriyle şöhret bulan İsmail Hakkı Bursevî, âlim, şair, hattat, mutasavvıf bir zattır. Ayrıca Arapça ve Farsça dillerine de vâkı
Nüzul Sırasına Göre Necm Necm Kurânın Türkçe Meali
Kurân-ı Kerimi Türkçeye tercüme faaliyeti, ilk defa Cumhuriyetin ilk yıllarında Elmalılı Hamdi Yazırın kaleme aldığı mealle başlamıştır. Böylelikle Yüce Kitabımızı anlamak noktasındaki sıkıntılar hafiflemiş ve
Kurânda Edebî Tasvîr  et-Tasvîrul-Fennî fîl-Qurân
Tasvîr, Kurân üslûbunun en değerli aracıdır. Kurân, hissî hâdiseleri ve gözle görülen sahneleri hayâlde canlandırılan bir tablo hâlinde ifade ettiği gibi; zihnî manâyı, rûhî halleri, insan tiplerini ve beşer ta
Kurânda Kıyâmet Sahneleri
Kurânda Kıyâmet sahneleri, tasvîrin en açık şekilde yapıldığı yerlerdir. Kurân, Kıyâmet sahneleriyle, ölümden sonra dirilişi, hesabı, nimet ve azâbı hedeflemektedir. Bu yüzden, yaşadığımız şu âlemden sonra insâ
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »