Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 17:50 - Salı
Tasavvuf - Mezhep ve Tarikatlar
Bela ve Sıkıntılara Karşı Sabır ve Rıza
Osabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman; biz Allahın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlarındır. Ve doğru yolu bulunlar da onlardır. (Bakara, 156-157
Salihlerin Hikâyeleri
Allah, dostları için tecelli etmiş, onlar Allahın cemâlini, bütün mülkü, melekler ve gayb âlemindeki acayiplikleri müşâhede etmişlerdir. Bu müşâhede sayesinde kalp gözleri açılmıştır. Veliler Allah tarafından
Hz. Mevlananın Evrensel Mesajları
CANIM TENİMDE OLDUKÇA KURANIN KÖLESİYİM. BEN, HAKKIN SEÇKİN PEYGAMBERİ MUHAMMED (SAV)İN YOLUNUN TOPRAĞIYIM. HER KİM BUNDAN BAŞKA BENDEN BİR SÖZ NAKLEDERSE, ONDAN DA BİZARIM, O SÖZÜ SÖYLEYENDEN DE BİZARIM. HZ.
Besinnung Mevlana Jelaleddin Rumis Schönste Verse
Mevlana Jelal al-Din Rumi, in der Türkei bekannt als Mevlana und als Rumi in der westlichen Welt. Man kennt ihn als mystischen Poeten, Denker, Theosophen und Sufi. Doch würde man ihn selbst fragen, als was er s
Temel Ahlaki Prensipleriyle Tasavvuf
Hz.Peygamber ve ashabı yaşantısında bir zühd anlayışı olarak mevcut olan tasavvuf hicri V.asra kadar oluşumunu tamamlamış ve müstakil bir ilim haline gelmiştir.Türk-İslam kültüründe çok etkin olan tasavvuf hala
Günümüzde Tasavvuf ve Tarikat Anlayışı
Tasavvuf; saflaşma, arınma anlamına gelmektedir. Kulluğu şekilcilikten çıkarıp, ulûhiyetin ve rububiyetin karşısında acziyetle boyun eğmek, kulluğu özde hissetmektir. Böylece imanın hakikati ortaya çıkacak, ins
Nübüvvet ve Velayet Merkezli Kelam - Tasavvuf Tartışmaları  Fahreddin er-Razi ve İbnül-Arabi Örneği
Genel olarak akılcılar ile mistiklerin, başta bilginin kaynağı olmak üzere farklı metodolojik yöntemleri tercih etmeleri sebebiyle birbirleriyle pek anlaşamadıkları bilinen bir husustur. Kelamcıların akılcı fel
İnsan-ı Kamil (Ciltli)
Dünyadan Ahirete... Mutlak Fezadan ... Zerrelere... Arştan, refrefe... Salsala-i Cerese Parlak yıldızlardan, kabelerin dileği olan; adn Cennetine... Herşey Benim... AbdüI-Kerim b. İbrahim el-Cili Ancak
Şâbân-ı Velî Menkıbeleri
Her kim ki aynaya baktı Kendi göründü, ayna ortadan kalktı Horasan pîrlerinden ve velîlerinden bir kemâl sahibi Aziz Horasanda bulunan hankâhında dervişleri ile oturduğu sırada bir müşâhede ve mükâşefe hâli i
Mesnevi
Bu kitabı tercüme eden Ahmet Metin Şahin hem şairdir hem de tasavvuf bilgisine vâkıftır. Daha evvel Mevlânâ âşığı İkbâlin başta Câvitnâme olmak üzere birçok kitabını dilimize manzum olarak başarıyla çevirmiştir
Mevlanadan Hayat Dersleri
İnsan yaratılmışların en şereflisidir düsturuyla; her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan düşünür, bilgin ve şair Hz. Mevlânâ sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür. Bir fikir hazin
Hallac-ı Mansur (2 Cilt Takım)  Darağacında Miraç
Bu eser, bir şehit-sufinin hayat ve düşüncelerini anlatmaktan çok daha fazla bir şeydir. Eserde, Hallac-ı Mansurun çileli hayatı münasebetiyle İslam düşünce ve siyaset tarihinin alışılmışa hiç uymayan bir tahli
Nev - Niyaz
Her gün bir yerden göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş Dünle beraber gitti cancağızım Ne kadar söz varsa düne ait Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Hz.Mevlâna Elini
Mevlananın Tefekkür Dünyası
1.Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol 2.Şevkat ve merhamette güneş gibi ol 3.Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol 4.Hiddet ve asaliyette ölü gibi ol 5.Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol 6.H
İbn Arabi Hazretleri
Meşhur araştırmacı ve biyografi yazarı Bursalı Mehmed Tahir Bey bu kitaptaki risalesinde Şeyhiekberin özgeçmişini anlatmakta, üstün özelliklerini büyük âlim ve ariflerin dilinden aktarmakta ve bilinen eserlerin
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »