Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 09:06 - Çarşamba
Müzik Üzerine
Derleme Notları, I. Kitap  Anadoluda Geleneksel Müzik Yaşamı Üzerine Notlar (1937  1952)
1937 1952 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı Folklor Arşivi için birçok il ve ilçede derlemeler yapıldı. Bu kitap o derlemeleri yapanlardan Halil Bedi Yönetkenin o çalışma esnasındaki notlarından olu
Tuğ Nevbet Mehter
"Türklerde Askerî Müzik Geleneği" isimli bu eserde, İlk olarak antikdöneme ait Türk topluluklarının yaşamlarındaki askerî müzik öğeleri vurgulanmış, sonrasında diğer toplumlardaki askerî müzik çalışmaları sergi
Güftelerin Dili
711 Güfte Bugünün Diliyle Karşılığı Güfteye Özel Sözlükçe Şairler ve Besteciler Makam Bilgileri Bir müzik yapıtının sözlerine, bestelenmek için yazılan şiire güfte denir. 82 makamdan 711 güftenin yer aldığı b
Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınarda Müzik
Yahya Kemalin şiirleri ve Ahmet Hamdi Tanpınarın romanları ve denemeleri müzik ile kurdukları yakın bağ nedeniyle, sadece Türk edebiyatı açısından değil, Dünya edebiyatı açısından da benzersiz örneklerdir. Şiir
Harput / Elazığ Türküleri
Kuruluşu Urartular öncesine dayanan, Osmanlı öncesi Anadolu beyliklerine merkezlik yapan bir şehir olan Harputta, çağlar boyunca özgün bir müzik mayalanıp gelişti. Gerek klasik Türk müziğinden, gerek halk müziğ
Türk Müziğinde Bestelenmiş Şiirler
Şiir ve müzik, kökende bir arada doğup iç içe gelişmiş türler. Zamanla müzikten kopan, yazılı hâle gelen şiir, yeniden ezgiye kavuşma özlemini hep korumuştur. Besteciler de çoğu kez şiirlerin içlerinde yarattığ
Gramofonlu Kahvehane  Memleketin Şarkısı Türküsü Üzerine Yazılar
Eskiden Anadolu şehirlerinde "Gramofonlu Kahvehane"ler bulunurdu. Buralarda yeni çıkmış ya da eski taş plaklar çalınırdı. Bu kahvehaneler, yöre sanatçılarını da özendirir, onların "canlı" icralarının da yeri yu
Müzikoloji ve Kaynakları
Müzikoloji ve Kaynakları kitabı, Türkiyede gelişmekte olan bir bilim alanının metodoloji kakynağıdır. Müzikoloji metodolojisi, alanında yazılan ilk kitaptır. İki bölüm olarak düzenlenen kitapta, önce dünyada v
Türk Makam Müziği Teorisi ve Solfeji
Türk müziğinde La=440Hzın esas alınması ile geliştirilen nota yazım sisteminin, eğitim ve öğretimde kullanılması için hazırlanan bu kitap, müziğimizin iskeletini oluşturan çeşnilerin (3lü, 4lü ve 5li), Türk mak
Türk Musikisi Üzerine Görüşler  (Analizler ve Yorumlar)
Türk Mûsikîsi kendine özgü yapısal ve karakteristik özellikleri olan bir mûsikîdir. Bu özelliklerden biri de makamsal olmasıdır. Makam kelimesinin 15 yüzyılda ilk kez Abdülkâdir Merâgî tarafından kullanıldığı d
Liedler ve Ozanlar
... Konser salonlarının vazgeçilmez yapıtları haline gelmiş olan liedler birkaç satır söz ve melodiden ibaret değildir; liedlerin edebî ve müzikal derinlikleri vardır. Bu bağlamda liedi sunuş da ayrıca önem kaz
Caz Sanatı
Bu, Türkiyede yayınlanmış ilk caz kitabıdır. Adı, zihin kurcalayabilir. Denebilir ki, daha mütevazı bir ad seçmek yerine, cazın bir sanat olduğunu kitabın kabında bağıra bağıra ilân etmek, bu musikinin sanatlığ
Tanburi Küçük Artin A Musical Treatise Of The Eighteenth Century
Bu kitap, Dimitrie Cantemir ile Abdülbaki Dedenin devirleri arasında, Türk müziği tarihinde yazar, müzisyen ve tanbur hocası olarak özel bir yeri olan Tanburi Küçük Artinin Ermeni harfleriyle Türkçe olarak 18.
Önder Focan Besteleri
ABS DREAM , AĞAÇKAKAN, AĞIT, AKŞAM, ALİ KUMDA KOŞUYOR, ANNEM, BOĞAZDA, BOSNIA HERZEGOVINA, CURLY, DENİZLİ, E-MAIL LOVERS, ERKEN, GECE, HALİKARNAS DAVULCUSU, HODGESIEM, İTS BIRD, JAZZ DİNLİYORUM, KAHVECİ ARAFAT,
Halil Bedi (Yönetken)den Seçme Müzik Makaleleri Türk Harf Öncesi İnkılabı 1922 - 1928 Arası
Atatürk önderliğindeki Türk müzik devriminde, başta Ziya Gökalp olmak üzere Türk Beşleri olarak bilinen müzik adamlarımızın yanı sıra başka müzikçilerimizin de çok önemli bir yeri vardır. İşte bunlardan biri ku
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »