Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 00:34 - Salı
Eğitim Psikolojisi
Söylem Çalışmaları
Söylem ve söylem analizi üzerine çalışmalar Türkiyede özellikle psikoloji alanında bilinmemektedir. Hâlbuki son otuz yıldır Kıta Avrupasında bu alandaki çalışmaların etkisi güçlenmekte ve yaygınlaşmaktadır. T
Bilişsel Psikoloji
Klasik bilişsel-davranışçı yaklaşımla günümüzün fizyoloji odaklı yaklaşımı arasında başarılı bir denge kuran bu kitap, bilişsel psikolojinin beyin ve biliş, algı, dikkat, belek, imgeleme, dil ve düşünme gibi t
Sınav Kaygısı ve Çözüm Yolları
Birçok öğrencinin yaşadığı bu sorunun tespit, tedavi ve sürecinde öneriler sunulmaktadır.
Eğitim Psikolojisi
Eğitim psikolojisi öğretmenlik mesleği ve çocukların gelişim süreçlerini takip etme açısından psikolojinin ilişkili bilgilerini uygulamalı bir kapsamda kullanan bir disiplindir. Öğretmen eğitimi her gün daha da
Duygusal Farkındalık Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımı Doğrultusunda Hazırlanmış Eğitim Programı
Akıl/mantık ve duygular arasındaki ilişki düşünce tarihi boyunca hep bir tartışma alanı olarak karşımıza çıkmıştır. Bu tartışmalar birinin ön plana alınması gerekliliğinden kaynaklanan bir önermeler bütünü olar
Eğitim Psikolojisi Kuram ve Uygulama
Ünlü eğitim psikoloğu Robert Slavinin Eğitim Psikolojisi kitabının onuncu baskısı, kuramı uygulamaya aktarma konusunda önemli bir eksikliği gidermekte ve öğretmenlerin sınıfta ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda
Öğrenme Psikolojisi
Genelde canlıların, özelde ise insanoğlunun nasıl öğrendiğine dair araştırma sonuçları her geçen gün önümüze heyecan verici bilgiler ve bulgular sunmaktadır. Bu araştırma sonuçları öğrenmede yeni stratejiler ge