Takip edin :
Güncelleme : 20.10.2020 17:12 - Salı
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Mobbing  İşyerinde Yıldırma
Derya Deniz, Mobbing / İşten Yıldırma olgusunu bilimsel yaklaşımdan taviz vermeden herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir konseptte işlemiş olması her şeyden önce potansiyel mağdur adayları için bulunmaz bir fı
Örgütsel Davranış  İnsanın Üretim Gücü
ESER HAKKINDA YAZILAN TANITIM YAZILARI Bu kitap, yazarın birbirini tamamlayan iki kitabının ikincisidir. Birinci kitap, "Yönetimde İnsan İlişkileri: Yönetsel Davranış" adını taşımakta ve işgörenlerin insanca
Çalışma Psikolojisi
* Çalışma Ve Birey İlişkisi * Çalışma Yaşamı İle İlgili Bilimsel Gelişmeler: * Çalışma Psikolojisi * Çalışma Kavramına İlişkin Görüşler * Bireyin Yaşamında Çalışma * Çalışma Yaşamında Sosyal
Çok Kriterli Karar Modelleri İle Personel Performansının Analizi
Kurumların amaçlarına uygun olarak işlerini etkin biçimde yürütmesi ve doğru kararlar almasında, bilgi iletişim Teknolojisindeki gelişmeleri takip etmelerinin önemi büyüktür. Kamu kurumlarında verilen hizmetler