Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 06:11 - Çarşamba
Psikoloji Tarihi
Psikocoğrafya  Londra Yazıları
"Psikocoğrafya; bir aceminin kılavuzu. Katlanmış bir Londra sokak haritasını açın, bir büyüteç yerleştirin, büyüteci haritanın herhangi bir yerinde aşağıya doğru çevirin ve kenarlarını çizerek çerçeveleyin. Har
Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı 1  Personel Psikolojisi
Yeni bin yıldaki iş hayatının küreselleşmeyle değişen doğası, insan kaynakları yönetimi ve işyerinde personel ve birey davranışlarıyla ilgili teorilerin de değişmesini ve gelişmesini zorunlu kıldı. Bu cilt, ge
Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı 2
Yirmi birinci yüzyıldaki iş hayatı, örgütsel davranış ve bireylerin belli bir iş üzerinde çalışırken birbirleriyle olan etkileşimlerinin doğasıyla ilgili yeni bir anlayışı zorunlu kılmaktadır. Bu ciltte, öneml
Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı (takım - 2 Cilt)
Bilimsel yönetimden insan ilişkileri hareketine, kulübe sanayiinden zanaatkar loncalarına, sanayi çağından bilgi toplumuna geçişte Endüstri, iş ve Örgüt (EİÖ) Psikolojisine egemen olan sorunlar yıllar içerisin
Çocuklarda Projektif Testler
Çocuğun yaşamında olayları değerlendirişi, algılayışı ve etkilenmeleri kişiliğinin gelişiminde önemlidir. Çocukta bireyselliğin gerçek yapısın açığa çıkarmayı amaçlayanlar gibi projektif testler, varolan davran
Freud
Freudun devrimi, içerikleriyle, ama aynı zamanda ahlaksal anlayışıyla Schopenhauerin-kine ne kadar da yakındır! Nasıl Schopenhauerin irade öğretisi akla ve tine iman eden bütün o felsefe akımlarına ters gelmişs
İntiharın Tarihi  İstemli Ölüm Karşısında Batı Toplumu
İradi ölüm her zaman için toplumların genel kabulleri ve yerleşmiş prensipleriyle çatışagelmiştir. Ortaçağ, intiharı Tanrı´ya karşı işlenebilecek suçların en korkuncu olarak görür. Ancak zamanla daha özgürlükçü
Devlet ve Patoloji -cumhuryet Psiko-tarihi-
"Bu çalışma, birey ve devlet ilişkisinin psiko-arkeolojisine ilişkin analizlerj içermektedir.Yazarın betimlemiş olduğu psiko-sosyal ve psiko-politik desenler; birey ve devlet arasındaki duygusal, sosyal, bilişs
Felsefe İle Psikiyatri
Erol Göka, 25 yıldan beri çalıştığı alan olan psikiyatriye oldukça özgünlükler içeren görüşlerini "Uygulamada ve Teoride Varoluşun Psikiyatrisi" adlı büyük bir çalışmada bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu çab
Bilimin Işığında Psikoloji ve Dehaları
Psikoloji, insan ve hayvan gibi canlı varlıkların davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim bizim liselerimizde okutulmakta, üniversite ve yüksek okullarımızda ise bu bilim için bilim düzeyinde elema
Ruh ve Dünya 3
Ruh ve Dünya size, Türkiyedeki spritüalist çalışmaların önderi olan Dr. Bedri Ruhselmanın geride bıraktığı eserlerinin ışığı altında açıklanan bazı ruhsal olayları aktarıyor. Geçmiş yıllarda bu konularla hiç il
Tarih Boyunca İki Yüzlüler
Tarihi seyir içinde iki yüzlülük, münafıklık, kalleşlik sık sık takınılan bir tavır olmuştur. Hz. Musa ile gönderilen Tevratı tahrif eden hahamlar, Hz. İsa ile gelen Hristiyanlıkın kitabı İncili tahrip eden Azi
Pavlov
Hayatının yaklaşık yetmiş yılını hayvanlar ve insanlardaki öğrenme kavramı hakkında araştırmalara adayan bir bilim adamının yaşam serüvenini incelemek benim için eşsiz bir deneyim oldu. Ölümünden bugüne dek geç