Takip edin :
Güncelleme : 29.10.2020 03:08 - Perşembe
Genel Sağlık Kitapları
Üçlü Anatomi Seti  Kitap + Atlas + El Kitabı
Şimdi 3 değerli anatomi kaynağı özel fiyatla bir arada! Klinik Temelli Topografik İnsan Anatomisi + İnsan Anatomisi Fotoğraflı Disseksiyon Atlası + Şekil ve Tablolarla Damar, Sinir ve Kaslar adlı 3 güncel anat
Rinosinüzitler
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV) Akademi Serisinin bu kitabında ele alınan rinosinüzitler KBB ve birinci basamak hekimlerinin en sık karşılaştığı hastalıkların başında gelmektedir. Bu
Klinik Çalışma  Nasıl Okunur, Nasıl Değerlendirilir
Klinik çalışmalar, tanı ve tedavi ölçütlerinin oluşturulması ve kullanıma girmesinde önemli bir yere sahiptir. Sonuçları aracılığıyla, etkinlikleri büyük olasılıklarla kanıtlayabildiklerinden, tedavi önerileri
Doğum ve Jinekoloji Acilleri El Kitabı
Bu kitap bugüne kadar olan obstetrik ve jinekolojik aciller ile ilgili bilgiyi sürdürmeye duyulan ihtiyacı dile getirmektedir.Hedef kitlesini Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları,Acil servis hekimleri,Aile hek
Klinik Hematoloji Atlası
Hastalıkların tanı konulmasında günümüz teknolojisindeki gelişmeler dikkate alındığında ne kadar yol alındığı aşikardır.Bu kadar karışık yapılanma içerisinde çok basit yapılabilen ve doğru bir şekilde değerlend
Birinci Basamağın Geliştirilmesi
Birinci basamak ,erişilebilir,maddi olarak karşılanabilir, yüksek kaliteli sağlık hizmeti sistemi için esastır.Ancak,ulusal birinci basamak politikasının olmaması,birinci basamak uygulamaları için zorluklar yar
Çocuk Hastalıklarda Tedavi El Kitabı
Hastaneye sevk edilmiş bir çocuk hastayla ilgilenen hekimlerden şu şekilde serzenişler duyarsınız : . Bu çocuğu sevk etmeden önce şunlar yapılsaydı daha iyi olurdu. . Bu çocuk boşuna sevk edilmiş. Bu yayında ço
Çocuk Hastalıklarında Klinik Tanı
Propedötikde denilen öykü alma ve fizik muayene yöntemleri hastaya teşhis konulmasında % 70 oranında tek başına yeterlidir.Diğer bir deyişle hastaların yarıdan fazlasında hiçbir laboratuar tetkiki yapmadan,sade
Düşünce Duygu Davranış
Araştırmalar öğrencilerin duygusal olarak sağlıklı kalmalarında problemler ortaya çıkmadan çok önce çaba gösterilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Çocuklarla ve ergenlerle bireysel ya da grup çalışmaları yapa
Kardiyak Aritmiler
Aritmilerin güvenli bir şekilde yorumlanması için her bir ritim örneğinin dikkatlice gözden geçirilmesi ihtiyacı vardır.Bu nedenle,bu kitapta çok sayıda örnek elektrokardiyogram bulundurulması amaç edinilmiştir
Güncel Doğrular ile EKG Yorumu
Adeta alacakaranlıkta bir cep feneri görevi yapmaktadır.O nedenle hasta takibi ile uğraşan herkesin EKG öğrenmesi oldukça yararlı olacaktır.Her nedense EKG sadece kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanlarının uğr
Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Bilgileri
Sunduğumuz Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Bilgiler kitabında kadın hastalıkları ve doğumun ana bilgileri;genital organların yapısı ve gelişmesi,kadın hayatının evreleri,menstrüel siklus,doğum,normal gebelik
Kardiyak Aciller
Acil sağlık hizmetleri uzun yıllardır örgütlü olmakla birlikte son 15 yıldır acil tıp uzmanlığı ile birlikte yeni bir ivme kazanmış ve hem sağlık emekçilerinin hem de kamuoyunun gündemine gelmiştir.Acil bakım s
Klimakterium Premenopoz  Menopoz  Postmenopoz - Senium
Bu asrın başına kadar kadınlarda ortalama yaşam 40 yaş civarında iken günümüzde gelişmiş ülkelerde 85 yaşını geçmiştir.Menopoz yaşının ortalama 50 olduğunu düşünürsek bir kadının yaşam süresinin yaklaşık üçte b
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »