Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 09:12 - Çarşamba
Mimarlık Tarihi ve Mimari Akımları
Abdurrahman Hancı  Buıldıngs Projects 1945-2000
An examination of Hancıs work as a whole reveals qualities such as a complete devotion to modern architecture, a total mastery of materials and details and a continual cooperation with contemporary Turkish arti
Abdurrahman Hancı  Yapılar ve Projeler 1945-2000
Hancının tüm yapıtları bütün olarak incelendiğinde, modern mimariye ödünsüz bağlılık, malzeme ve ayrıntıya tam bir hâkimiyet ve çağdaş Türk sanatçılarıyla devamlı işbirliği gibi nitelikler beliriyor. Uzun mesle
Kentsel Dönüşüm: Yenileştirme - İngiltere Deneyimi ve Türkiyedeki Beklentiler
"Kentsel yenileme, değişik adlar altında, Kentbilim yazınında ve uygulamalarında uzun süredenberi vardır. Bir büyün olarak kentin, ya da belli semt ve mahallelerin eskimesinden doğan sorunlar, kent plancılarını
Afife Batura Armağan  Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları
Yayın Komitesi: Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. Ayla Ödekan, Prof. Dr. Nur Akın Yayına Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Aygül Ağar, Deniz Mazlum, Gül Cephanecigil " Meslek pratiğine sırtını çevirmeden, mimarlık ta
Kuş Evleri
İnsanın cümle yaratılmışla dengede, sevgi ilişkisinde olması günümüzde her zamankinden daha önemliyken, bunca, sevgisizliğe, bunca yalnızlığa, bunca yabancılaşmaya itilişimiz neden? Hiçbir çıkar gözetmeksizin,
Doruk Pamir Buildings Projects 1963 - 2005
"In the architecture world, never to deviate or change routes and positions in the course of design is connected with the virtues of maturity, resolution and consistency. The meaning of this in the academic wor
Çağdaş Dünya ve Türkiye Mimarları  30 Kitap
Bu diziyle, Modern Dünya mimarlığının, geniş bir alana yayılan pratik çeşitliliği içerisinde kendini gerek söylem, gerekse tasarım kalitesiyle kabul ettirmiş mimarlara ve onların etkinlik alanlarına bir bakış h
Bizanstan Osmanlıya İstanbul Mimarisinin Doğu Kökeni
Károly Kós, Birinci Dünya Savaşından önce Macaristan devletinin bir görevlisi olarak İstanbula gönderilir. Görevi İstanbulu mimari açıdan incelemek ve sanatsal bir yorumda bulunmaktır. Kós, İstanbul incelemesi
Türkiye´nin Kültür Mirası  100 Cam
Cam; kum, kireç, soda gibi değersiz sayılabilecek ham malzemeden bir uygarlık kimliği yaratma hüneridir. Ve Anadolu binlerce yıldır bu hünerle de yoğrulmuştur. Cam saydamdır, kendini göstermez. Ama bu "görünmey
Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması
Kültürel ve doğal değerlerin belgelenmesi, korunması, değerlendirilmesi ve gereken hallerde çağdaş yaşam koşullarına uyarlanarak korunması, ülkemizde giderek yoğunlaşan etkinliklere konu olmaktadır. Bu kitap, k
Yüksek Mühendis Mektebinden İstanbul Teknik Üniversitesine
Ruhi Kafescioğlu, Yüksek Mühendis Mektebindeki mimarlık öğrenimini 1943te tamamladı. Mektebin 1944te İstanbul Teknik Üniversitesine dönüşmesinin ardından 1947de İTÜ Mimarlık Fakültesi II. Yapı Bilgisi kürsüsünd
100 Works 50 Architects
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği tarafından hazırlanan "100 Works 50 Architects", derneğin üyesi olan 50 mimarı belli başlı yapıtlarıyla tanıtıyor. Kitap, "mimar elinden çıkmış" yapıların son derece az olduğu
7 Centuries of Ottoman Architecture
25-27 Kasım 1999 tarihinde İTÜ Taşkışla Kampusünde gerçekleştirilen Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı "Uluslarüstü Bir Miras" konulu kongrede sunulan bildiriler aynı adlı kitapta derlendi. Osmanlı İmparatorluğunun
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »