Takip edin :
Güncelleme : 20.10.2020 18:11 - Salı
Siyaset Araştırmaları
Türk Siyasetinin Yapısal Analizi - 2
Sabancı üniversitesinde öğretim üyesi olan Hasan Bülent Kahraman,Türkiye cumhuriyetinin Osmanlı döneminde Tanzimattan beri süregelen modernleşmesini kendine özgü kavram ve yaklaşımıyla ele aldığı ve tarihsel bi
Bu Devrimler Bizim
... Ve Arap alemi ikılab-ı hürriyetle yanıyor. Yanıp kül oluyor. Küllerinden diriliyor. Kendi kendilerine ululayıp duran sahte ilahların aşağılık saltanatlarını yerin dibine batırarak insanlık haysiyet ve şe
Gurretül-Beyzâ - Adaletin Aydınlığında
Bir siyasetnâme klasiği olan Gurretül-Beyzâ-Adaletin Aydınlığında, devlet yönetiminden başlayarak her tür yöneticinin kendisini muhatap kabul edeceği bir çağrı. Bu çağrı insanın bütün yapıp etmelerini ahlâkî il
İran Mehdiyi Beklerken
Mehdiyi Beklerken, Şiiliğin ilk ortaya çıkışından İranın bugününe, bölgede şu anda yaşananlardan İranın yarın nereye gideceğine kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Yazar, İslamcılığın gerçek niteliğini sorgulad