Takip edin :
Güncelleme : 25.10.2020 02:41 - Pazar
Türkiye Siyaset ve Politikası
Kürt Sorunu  Ortak Akıl Toplantıları- 2
Türkiyede tartışılması en zor konu şüphesiz "Kürt Sorunu"dur.Problemin isimlendirilmesi bile sıkıntılı bir mevzudur.Kürt sorunu mu,Kürt meselesi mi,Güneydoğu problemi mi,terör hadisesi mi?..Bir çırpıda ortak bi
Söyledikleri, yaptıkları ve hakkında yazılanlar ile Dr. Devlet Bahçeli DEVLET BEY  Bir Liderin Portresi
1982 yılıydı. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulunun 2. sınıf öğrencileri Türkiye Ekonomisi dersinin hocasını bekliyorlardı. Az sonra sert görünümlü hoca kapıda belirdi. Kürsüye geçti, eline tebeşiri aldı
Bu Belde  Türkiye Yazıları
Vatan, millet, devlet, ümmet vs. bütün bunlar beldelerimizin tarih boyunca yarattığı büyük kavramlardır. İmparatorluk varken bölücü mahiyet arzedebilerdi ama günümüzde beldelerimizi tutan son asabiyeler haline
Türk Sorunu Üstüne Yazılar
Kadim ve güncel sorunlarımızı, savaşı ve barışı, Amerikanın ve izleyicilerinin yaptıklarını, iç ve dış politikayı sorgulayıcı aklın ışığında ele alan "Türk Sorunu Üstüne Yazılar 1998-2007" teorik derinlik ile y
Küreselleşme Sürecinde Afrika ve Türkiye - Afrika İlişkileri
Numan Hazarın bu kitabı Afrika kıtasının en eski tarihinden başlayarak, ekonomik, sosyal, müzik ve resim gibi sanatların da dâhil olduğu geniş bir alanı kapsayan detaylı bilgiler, diğer ülkelerle ve özellikle T
Türk Siyasal Hayatı (2 Cilt, Tek Kitap)
Elinizdeki eserde, Türk siyasal hayatının temel dinamikleri ve tarihsel süreç içinde geçirdiği evrelere anlatılmaktadır. Hiç kuşku yok ki, siyaset ve yönetim anlayışı bağlamında insanoğlunun geldiği nokta itiba
Bizi Kürtler Özgürleştirecek
Mustafa Erdoğan bu yeni kitabında Kürt meselesini ele almakta ve Türkiyenin bu büyük meselesine özgürlük ve barış temel alan çözümler sunmaktadır. Yazarın bu kitapta yaptığı şey, hem evrensel insan hakları anla
Cumhuriyet Dönemi Ekonomi - Politik Tarihinin Liberal Yorumu
Bu eserde, Cumhuriyet Döneminin Ekonomi-Politik Tarihinin Liberal açıdan analizi ele alınmaktadır. Günümüzde, Cumhuriyet Dönemi Ekonomi-Politik Tarihine iki ana yaklaşım mevcuttur. İlki TTKnun temsil ettiği Res
Maraş Kıyımı Tarihsel Arka Planı ve Anatomisi
Maraş kıyımı, Türkiye?nin 12 Eylül Darbesine savruluşunda dönüm noktası olmasına karşın, bugüne değin kapsamlı bir araştırma konusu olmadı ve sürekli üstü örtülmeye çalışıldı. Maraş?ta insanlığa karşı bir suç i
Turhish-Russian Political And Economic Relations  During Erdoğan-Putin Period Between 2003-2013 Years
Türkiye ve Rusya nın siyasi ve ekonomik ilişkileri...
Teoriden Pratiğe Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar
İnsanlık tarihini şekillendiren birçok medeniyet birikiminden harmanlanan tarihi ve çok boyutlu eşsiz coğrafyasıyla Türkiye, tarihî akışın seyrini belirleyebilecek ülkelerin başında gelmektedir. Kitabı oluştura
Türkiyede Uluslararası İlişkilerci Olmak
Beril Dedeoğlu: Tüm uluslararası ilişkilerciler Türkiyeyi kurtarma derdine düşüyor. Herkes Türkiyeyi kurtarırken de bir Suriye uzmanı ya da bir Güney Afrika uzmanı bulamıyorsunuz. Sedat Laçiner: Dil, uluslara
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »