Takip edin :
Güncelleme : 23.10.2020 05:38 - Cuma
Yerel Yönetimler
İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılandırılması İstanbul İl Özel İdaresi Örneği
Kamunun yeniden yapılandırılması amacıyla başlatılan reform çalışmaları kapsamında yürürlüğe konulan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile Türkiyenin yönetim yapısı içinde büyük bir öneme sahip olan il özel id
Kalite Yönetim Sistemleri
Kalite ile ilgili bu zamana kadar yapılan çalışmalar küçümsenemeyecek kadar önemlidir. Gittikçe küreselleşen ve bir anlamda küçülen dünyada standart ve kalitenin öneminin iyice belirginleşeceği ve bu konudaki ç
Liderlikte Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamada Kullanılabilecek Ölçekler
Yönetim ve liderliğe ilişkin tanım ve ilkeler her ne kadar zanaatkârların üretimi fabrikalara bırakmasıyla başlayan sanayi devriminde sistematik hâle getirilmiş olsa da bu iki kavramın insanoğlunun tarih sahnes
Siyasal İletişim Araştırmaları
Siyasal İletişim Araştırmaları kitabı teorik ve uygulamalı araştırmaları içeren makalelerden oluşmaktadır. Bu kitapta; yerel ve genel seçimlerdeki seçmen davranışını etkileyen faktörler, siyasal iletişim süreci